By Autori on december 15, 2023

Autoris tjänster förnyas

Autoris tjänster förnyas
1:03

Autori tar ut en uppdaterad tjänst på marknaden, som helt revolutionerar underhållsarbete och utrustning och fastighetsförvaltning. Autoris tjänster kommer att göra underhållsverksamheten och kvalitetskontrollen ännu effektivare. Dessutom förbättrar det kostnadseffektiviteten i planeringen av drift och inventering av utrustning och enhets data.

Autori tillför sina tjänster ett nytt sätt att använda 360-bilder i underhållsarbeten och även i planeringen av fältarbete. Kvalitetskontrollen är ännu smidigare. Arbetet med inventering av utrustning och enhets data och dess hantering blir effektivare och säkrare. Nu är 360-bilder integrerade som en del av den operativa verksamheten i Autoris webbtjänst. Planeringen av operationen underlättas mycket genom att titta på bilderna som kan öppnas utifrån verksamhetens platsinformation.

Om du vill höra mer om den nya tjänsten eller hur du får 360-bilder tillgängliga för dig, kontakta oss.

 

Följ oss även på sociala medier

Published by Autori december 15, 2023