Smartare situationsmedvetenhet med
Autoris realtidslösningar

Autori erbjuder marknadens bästa och mest mångsidiga verktyg för arbets- och tillgångshantering.

Våra kunder – den viktigaste källan till innovation

Med hjälp av Autori blir våra operationer mer raka och effektiva samtidigt som arbetet i sig blir mer meningsfullt.

Funktionaliteterna hos Autori och integrationerna med andra IT-system har utvecklats utifrån entreprenörernas behov samtidigt som slutkundernas krav uppfylls. Autori gör arbetsplanering och rapportering mer effektivt. Vi kan fokusera på själva arbetet eftersom funktionerna hos Autori är lätta att använda och informationen överförs automatiskt mellan olika system.


Vi kan fokusera på det faktiska arbetet eftersom funktionerna hos Autori är användarvänliga och informationen överförs automatiskt mellan olika system.
Mika Launonen
CEO, Cleanosol
Med hjälp av Autori kan vi betydligt förbättra arbetet med att lappa vägar och gatubeläggningar.

Med hjälp av Autori kan vi betydligt förbättra arbetet med att lappa vägar och gatubeläggningar. Hantering av arbetsorder, rapportering och fakturering sker smidigt i realtid samtidigt som vi markant förbättrar hantering av egna resurser och fakturering.

Våra egna operationer blir effektivare samtidigt som vi erbjuder förbättrade tjänster till våra kunder. Autori erbjuder våra kunder en egen vy för objektplanering och att följa framsteg i realtid.

Juha Pohjola
Peab Asfalt
Funktionaliteterna hos Autori och integrationerna med andra IT-system har utvecklats utifrån entreprenörernas behov samtidigt som slutkundernas krav uppfylls

Tjänster för utmaningar inom tillgångshantering

Autori-plattformen gör tillgångshantering mer effektiv. Autori hjälper till att visualisera din infrastruktur på din skärm och möjliggör kvalitetssäkring, inventering och arbetsflödeshantering.

Fallstudier - Hur man gör affärer med Autori?

Våra kundrelationer bygger på nära partnerskap, där gemensamma mål är kontinuerlig utveckling av tjänster och driftsmodeller genom att använda den senaste programvaran och enheterna när det är lämpligt.

7K

över 7000 aktiva användare

40K

Över 40 000 km väg underhålls med Autori

180M

Över 180 miljoner bildvisningar

Industrier vi betjänar

- Infrastrukturunderhåll

- Transport

- Energiföretag och underhåll av försörjningsnät

- Fotografering av gatuvyer