By Autori on maj 03, 2024

Användning av 360-graders och stillbilder i vägunderhållsoperationer

Användning av 360-graders och stillbilder i vägunderhållsoperationer
5:27

När det handlar om arbetsledning inom vägunderhåll kan 360-graders bilder och stillbilder spela en avgörande roll för att effektivisera processer, förbättra beslutsfattande och förbättra kommunikationen. Här är tre huvudpunkter som beskriver fördelarna med att använda dessa bildtekniker inom arbetsledning för vägunderhåll:

Autori-website-settings-feature-image2-1
 1. Optimerad arbetsflöde och effektivitet

  - Med 360-graders bilder kan underhållsteam se hela en vägsegment i en enda bild, vilket kan vara särskilt användbart för att planera underhållsarbetsflöden och samordna uppgifter. Teamen kan virtuellt "besöka" flera platser på kort tid, vilket sparar tid och minskar behovet av platsbesök.

  - Stillbilder kan användas för att dokumentera status före och efter ett underhållsarbete, vilket ger tydliga bevis på utfört arbete. Detta kan effektivisera processen för kvalitetskontroll och hjälpa till med effektiv hantering av uppföljningsuppgifter. 2. Data-drivena underhållsbeslut

  - Den omfattande karaktären hos 360-graders bilder möjliggör en bättre förståelse av vägmiljön, vilket kan integreras med geografiska informationssystem (GIS) och tillgångshanteringssystem för att skapa en datarik, visuell representation av vägnätverket. Detta hjälper till att fatta informerade beslut om var man ska fokusera underhållsansträngningar.

  - Stillbilder kan taggas med metadata som plats, tid och datum, och kopplas till specifika underhållsaktiviteter. Detta skapar en historisk databas som kan analyseras för att identifiera trender, förutse framtida underhållsbehov och fördela resurser på ett mer effektivt sätt. 3. Förbättrad kommunikation och rapportering

  - 360-graders bilder ger en immersiv upplevelse som kan användas för effektiv kommunikation med intressenter, inklusive myndighetspersoner, entreprenörer och allmänheten. Genom att virtuellt visa vägarnas skick blir det lättare att motivera underhållsarbete och budgetallokeringar.

  - Stillbilder fungerar som ett kraftfullt verktyg för rapportering och dokumentation. De kan inkluderas i underhållsrapporter för att ge visuella bevis på de problem som åtgärdats, vilket ökar transparensen och ansvarigheten i arbetsledningsprocessen.

 

Genom att använda 360-graders bilder och stillbilder i vägunderhållssystem kan underhållspersonalen förändra sättet de arbetar på på ett positivt sätt. De avancerade bildteknologierna förbättrar inte bara effektiviteten, utan höjer också standarderna för vägsäkerhet och kvalitet till nya nivåer. Med en omfattande vy över vägsegment som tillhandahålls av 360-graders bilder kan underhållsteam planera och utföra sina arbetsflöden med precision och snabbhet. Denna strömlinjeformade metod sparar inte bara tid utan minimerar även behovet av omfattande platsbesök, vilket resulterar i optimal resursanvändning.

Tydlig före- och efterjämförelse med bilder underlättar kvalitetskontroll och säkerställer hög standard. Underhållsavdelningar kan effektivisera sina processer och fatta välgrundade, datadrivna beslut om att prioritera underhållsinsatser och resursfördelning genom att utnyttja datarika visuella representationer. Dessa representationer skapas genom att sammanföra 360-gradersbilder med geografiska informationssystem och system för tillgångshantering.

Att använda 360-graders bilder och stillbilder med en platsbaserad karta ökar vägunderhålls- och väganläggningsoperationer märkbart.
1. Att använda 360-graders bilder och stillbilder med en platsbaserad karta ökar vägunderhålls- och väganläggningsoperationer märkbart.
Toyota Corolla med Inta360-camera i ett av vårt bildprojekten
2. Vi har en omfattande erfarenhet av bildfångstprojekt och säkert lagrar dem på vår privata bildvisare, Vista och Google StreetView.

 

360-graders bilder ger en förbättrad vy över omgivningen och förstärker kommunikationen med intressenter, vilket skapar ökad transparens och förståelse för det underhållsarbete som utförs. Dessa visuella verktyg rättfärdigar inte bara nödvändigheten av underhållsprojekt utan underlättar även budgetallokeringar baserat på påtagliga bevis. Dessutom ger inkluderingen av stillbilder i underhållsrapporter en övertygande visuell berättelse om det utförda arbetet, vilket förbättrar ansvarsskyldighet och visar avdelningens engagemang för att upprätthålla vägsäkerhet och kvalitetsstandarder.

Autori erbjuder lösningar där arbetsledning och 360-graders och stillbilder eller till exempel drönarbilder kan kombineras på ett effektivt sätt. Våra användarvänliga programvaruverktyg ger många fördelar för användarna. Vår programvara utnyttjar platsbaserade bilder och låter användare skapa observationer och slutföra arbetsorder på fältet eller på en interaktiv karta med bilder som grund. Autori är en marknadsledande leverantör av lösningar för vägunderhåll och bildhantering. Våra kunder består främst av myndigheter, entreprenörer och konsulter och vi är alltid redo för nya utmaningar. Kontakta oss så kan vi diskutera mer om vad vi kan göra för dig.

 

Våra programvarulösningar
 
Våra produkter

 

Följ oss även på sociala medier

Published by Autori maj 3, 2024