Intelligent infrastrukturhantering

Tillgångshantering förstärkt av bilder

Field-Tools-Vista-image-1

Bilder kommer att revolutionera effektiviteten och precisionen i din verksamhet.

Det finns många skäl till varför du borde diversifiera dina operationer genom bilder inom tillgångshantering och underhållsarbete där tydliga besparingar kan uppnås.

Infrastrukturunderhåll och tillgångshantering

Bilder ger dig en fullständig förståelse av tillståndet för dina tillgångar och hur underhållsarbete utförs. Början och slutet på underhållsprojekt kan enkelt rapporteras med hjälp av bilder. Inventeringsarbete och trafikarrangemang i stora vägbyggnads- och underhållsprojekt är enkla att övervaka genom bilderna.

Bilder som grund

Bilderna kan användas som initial information vid väg- och gatunderhåll samt arbetsplanering. Bilder kan användas för fjärrdiagnos av tillgångsproblem, vilket eliminerar behovet av fysisk närvaro och minskar driftstopp. Detta kan spara tid, minska kostnader och möjliggöra snabbare beslutsfattande, särskilt i situationer där tillgång till tillgångar kan vara utmanande eller farligt.

Effektiv resursallokering

Bilder kan hjälpa fältunderhållsteam att alloka resurser mer effektivt. Bilder kan också ge information om typ och mängd material, verktyg eller utrustning som behövs för reparationer, vilket hjälper teamen att planera och optimera sin resursanvändning, minska driftstopp och förbättra operativ effektivitet.

Tjänster för utmaningar inom tillgångshantering

Autori-plattformen gör tillgångshantering mer effektiv. Med hjälp av Autori kan du visualisera din infrastruktur på din skärm, vilket möjliggör kvalitetssäkring, inventering och arbetsflödeshantering.

Varför Autori Vista?

Autori Vista ger kraften av bild när en illustrativ vy behövs. Underhållsuppgifter och tillgångar på vägarna är inte bara objekt på din att-göra-lista - Användare kan nu se objekten och hur de påverkar deras omgivningar. Bilden ger extra hjälp inför arbetet och är ett verktyg för att prioritera uppgifter baserat på det användaren ser.

Autori-Vista-360-image-viewer3

Detta är Autori Vista

Bildaktiverad intelligent lösning.

Autori Vista Viewer is a Google Street View -type map-based viewing service that allows you see and explore the world’s roads, streets, paths, and any kind of infra that the user has been able to capture and produce.
Lättanvänd bildvisare

Autori Vista Viewer är en karta-baserad visningstjänst av typen Google Street View som låter dig se och utforska världens vägar, gator, stigar och alla typer av infrastrukturer som användaren har lyckats fånga och producera.

Versatile image support for 360-images, 2D-images, videos and more with Autori Vista.
Mångsidigt bildstöd

Autori Vista-viewer låter dig se både 360-bilder och traditionella 2D-bilder.

Images combined with daily work with Field Tools for maintenance and planning of operations of roads, streets and other infrastructure.
Bilder kombinerade med dagligt arbete

Visningsverktyget är integrerat i Autori Field Tools och kan sedan användas vid underhåll och planering av driftsinsatser för vägar, gator och annan infrastruktur i olika arbetsfaser.

Autori Vista Publishing allows you to upload your image material to the cloud and publish it to a variety of agreed-upon environments and image viewing services.
Publicera bilderna

Autori Vista Publishing ger dig möjligheten att ladda upp ditt bildmaterial till molnet och publicera det på olika överenskomna plattformar och bildvisningstjänster. Vår publiceringstjänst är perfekt för lagring, bearbetning och tillägg av metadata för både nytt och befintligt bildmaterial. Du kan även dela dina bilder på Google Street View.

Autori-Field-Tools-Vista-integration-and-Vista3

Är du redo att ta action?

Det här är för alla som:

  • Behöver smarta lösningar för realtidsmedvetenhet om gatuskötselförhållanden
  • Vill visualisera avlägsna tillgångar och planera underhåll
  • Behöver hantera och utnyttja 360- och 2D-bilder

Om du är intresserad, boka din kostnadsfria demo-session nu >>>