Sekretesspolicy

På denna sida hittar du information om hur Autori behandlar personuppgifter samt vilka cookies som används på vår webbplats www.autori.io. Det är viktigt att användningen av sidorna känns säker, och att användaren förstår hur vi använder personuppgifter.

Hantering av personuppgifter

På denna sida hittar du information om hur Autori behandlar personuppgifter samt vilka cookies som används på vår webbplats www.autori.fi. Det är viktigt att användningen av sidorna känns säker, och att användaren förstår hur vi använder personuppgifter.

Autori Oy har förbundit sig till Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning samt av finsk lagstiftning förutsatt informationssäkerhetsnivå och att i sin verksamhet säkerställa lämpliga tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att minimera uppkomna risker vid behandling av personuppgifter. Vi samlar in information ansvarsfullt och prioriterar webbplatsanvändarens integritet. Vi eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter.

Vi använder personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål.

Lagliga grunder för informationshanteringen

Autori Oy behöver samla in och behandla vissa personuppgifter för att vi ska kunna producera våra tjänster, berätta om våra tjänster, utveckla dessa och erbjuda dem till våra användare. Vi kan därför inte undvika att samla in information. Vi eftersträvar dock att begränsa informationsinsamlingen till endast nödvändig sådan, och att ge användaren största möjliga frihet att kontrollera insamlad information.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som användaren själv, direkt eller indirekt, har tillhandahållit oss i syfte att erbjuda användaren för denne intressant information och/eller tjänster. Till exempel om användaren fyller i en blankett för kontaktbegäran eller svarar på förfrågning av kundnöjdhet, köper tjänster av oss, är i direkt kontakt med oss eller besöker vår webbsida, gör felanmälan eller av annan orsak kontaktar oss, anmäler sig som prenumerant av nyhetsbrev eller meddelanden, registrerar eller lämnar personlig information till oss via sociala medier eller om personen söker jobb, traineeplats eller motsvarande hos oss. Vi samlar även in personuppgifter om det av andra skäl är motiverat för att förbättra vår relation till kunder, besökare av vår webbplats eller andra intressenter.

Insamlad information används också för statistiska ändamål i syfte att förbättra webbsidans användbarhet och funktionalitet, samt för att kunna erbjuda en bättre användarupplevelse. Då behandlar vi endast begränsad information, kombinerad information eller sådan information som inte kan relateras till individuell information. Denna typ av information som inte är relaterad till enskild individ kan användas för att utveckla och underhålla andra system som är kopplade till webbplatsen.

Vi lagrar informationen så länge det är ändamålsenligt, och i enlighet med gällande lagstiftning.

Cookies

Autori använder cookies och andra motsvarande spårningslösningar på vår webbplats för att kunna erbjuda användaren en bättre användarupplevelse eller bättre tjänster. Användningen av cookies kan nekas i webbläsarens inställningar, men detta kan påverka webbplatsens egenskaper och funktioner.

Användningen av cookies på webbsidan anmäls skilt. Motiven för att använda cookies är bl.a. att spara språkinställningar, förbättring av användarupplevelsen, möjliggöra riktad marknadsföring samt att erhålla information gällande statistik eller användandet av webbplatsen. Exempel på webbplatsrelaterad information är information om använd browser och operativsystem, refererande sidors (trafikens ursprung) internetadresser, besökens datum, -tid och -varaktighet, vilka sidor och delar som visats, vilka länkar, knappar eller andra objekt som har tryckts och vad som skrivits i formulärens textfält.

Cookies kan användas för att samla in och nyttja personuppgifter såsom IP-adress eller IP-adressens relaterade information, men de används inte för att samla in individuella personuppgifter som går att koppla till enskilda användare. Enligt avsedd användning för olika cookies så försvinner de efter besöket, eller så sparas de på användarens enhet för att förbättra användarens användarupplevelse på webbplatsen i framtiden.

På vår webbplats kan även cookies från tredje part användas, vars huvudsakliga syfte är att förbättra besökarens användarupplevelse, samla in statistisk information eller för att få en bättre förståelse om webbsidornas användning. I vissa fall, till exempel via de verktyg som tillhandahålls av Facebook, Linkedin eller andra motsvarande organ, kan tredjepartscookies eller andra spårningstekniker för att samla in eller dela information, användas i andra syften, till exempel för att visa riktad marknadsföring på andra webbsidor. Autori tar inte ansvar för, eller kan kontrollera de på vår webbplats förekommande tredjepartscookies eller dess användningssyften. Tredje part ansvarar för dessa cookies funktioner och behandling av personspecifik information, så det finns skäl att noggrant läsa igenom ifrågavarande sidors utlåtande kring personuppgifter.

Om användaren vill undvika användandet av cookies så kan detta göras när som helst genom att justera webbläsarens inställningar eller att avbryta insamlingstillståndet / användandet av cookies, på tredje partens sida. En webbsida som hjälper till med hantering och ändring av inställningar för cookies är exempelvis aboutcookies.org. Värt att notera är att vissa funktioner på vår webbplats kan förutsätta användandet av cookies.

Delning av personuppgifter

Autori kan dela insamlade personuppgifter från vår webbplats till andra företag som behandlar personuppgifter för vår del, exempelvis till IT-tjänsteleverantörer, eller till företag som hjälper till med marknadsföring, analys eller statistisk information. Om personuppgifter överförs till andra länder (inom eller utanför EU/EES- området) så säkerställer Autori att informationsöverföringen sker enligt gällande lagstiftning och på ett informationssäkert sätt.

Det är även möjligt att personuppgifter delas till tredje part, till exempel till polisen eller andra myndigheter, om ärendet gäller brottsutredning eller om vi är förpliktade att dela ifrågavarande personuppgifter på basis av gällande lagstiftning eller annat myndighetsbeslut.

Autori delar inte personuppgifter för andra behov än vad som beskrivits tidigare.

Användarens rättigheter

Webbplatsens användare har rätt att begära tillgång till insamlad information om denne, rätta till felaktig information, begära att informationsinsamlingen upphör och radering av insamlad information, begränsa nyttjandet av insamlad information, dra tillbaka tidigare givna samtycke för informationsinsamling samt motsätta sig användandet av personuppgifter. I fall som dessa ber vi att användaren tar kontakt enligt nedan angivna kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter

Autori Oy ansvarar för personuppgifter som givits eller insamlats via webbplatsen. Om användaren har frågor rörande användandet av personuppgifter, är bästa sätt att ta kontakt genom:

Epost till adressen info@autori.io eller med post till adressen Autori Oy, Personuppgiftsansvarige, Kiviharjunlenkki 1B,90220 Uleåborg, Finland

Ändringar i hanteringen av personuppgifter

Given information kan vid behov ändras. Aktuell information är tillgänglig på Autoris webbplats.

Given information är senast uppdaterad 2018-11-06.