Inventering och kvalitetssäkring av vägar och gator

Noggrannhet i inventering och kvalitetssäkring, mångsidighet och användarvänlighet.

Road, street and highway quality assurance and control operations software

För effektiv övervakning av vägar och gator

Autori erbjuder effektiva och unika omfattande tjänster inom kvalitetskontroll.

Konsulter använder Autori i stor utsträckning för underhåll, beläggningar och vägmarkeringar för att säkerställa att det utförda arbetet är effektivt och uppfyller beställarens behov samt de krav som ställs i upphandlingar.

Med Autori-systemets mångsidiga kartvy och optimerade funktioner kan konsulter se en stor mängd användbar extra information och registrera ruttinformation, observationer och kommentarer med funktioner som är speciellt utvecklade för konsulternas behov.

Autori Road Authority

Kvalitetskontroll av underhåll för myndighetsbruk.

Mångsidiga kartfunktioner

Mångsidiga kartfunktioner

Tack vare en mångsidig kartvy och flera tilläggsinformationer kan användaren enkelt se exempelvis kontraktsgränser, skötselklasser, information om beläggningen, rör och broar.

 
 Tjänsten stöds av integrationer

Tjänsten stöds av integrationer

Att koppla samman väderstationernas och väderkamerornas data med utförda observationer och dela informationen med entreprenörerna är exempel på åtgärder som markant effektiviserar informationsflödet och underhållet.

Omfattande verktyg för övervakningsbehov

Omfattande verktyg för övervakningsbehov

Snabbanteckningar, anteckningar och ruttinspelningar är optimerade för myndigheter inom planering av väg- och gatuunderhåll, registrering av observationer och kvalitetskontroll.

Myndigheternas kvalitetssäkring

Autori Road Authority används i stor utsträckning vid planering och kvalitetskontroll av vägarbeten, beläggningar och vägmarkeringar. Snabbregistreringar, anteckningar och ruttregistreringsfunktioner är optimerade för myndigheter som behöver planera underhåll av vägar och gator, dokumentera observationer och utföra kvalitetskontroller.

Med en mångsidig kartvy och flera tilläggsinformation kan användaren enkelt se exempelvis entreprenadgränser, underhållsklasser, information om beläggningar, rör och broar. Att koppla väderstationer och kameradata till utförda observationer samt dela information med entreprenörer är exempel på funktioner som markant effektiviserar informationsflödet och underhållet.

Autori Road Authority används i stor utsträckning vid planering och kvalitetskontroll av vägarbeten, beläggningar och vägmarkeringar.
Upptäck hur våra applikationer kan berika just ditt liv

Boka en kostnadsfri presentation med en av våra experter för att fördjupa dig i våra programvarulösningar.

Autori Supervision

Hjälp till med kvalitetskontrollen.

Effektiv kvalitetsövervakning

Effektiv kvalitetsövervakning

Autori Supervisions användare är personer som ansvarar för och utför intern eller outsourcad kvalitetskontroll.
Rakthehet i kvalitetskontrollplaneringen

Rakthehet i kvalitetskontrollplaneringen

Planering och bevisning av kvalitetskontrollrutter för fakturering är enkelt och rakt på sak.

Registrering av arbetet på plats

Registrering av arbetet på plats

Tack vare de inbyggda bokningsfunktionerna och kommunikationsverktyget i produkten blir detaljerad kommunikation om olika ärenden, möjliga kvalitetskontroller och nödvändiga åtgärder tydligare.

Kvalitetssäkringstjänst för konsulter

Kvalitetssäkringstjänst för konsulter

Användarna av Autori Supervision är de ansvariga och utförande personerna för intern eller outsourcad kvalitetskontroll.

I utvecklingen av Supervision har man dra nytta av vårt långvariga erfarenhet av kvalitetskontroll inom olika projekt och arbetsuppgifter samt behoven hos beställaren och interna eller externa kvalitetskontrollanter. Genom funktionerna för anteckningar och kommunikation i produkten blir den detaljerade kommunikationen om olika objekt, eventuella kvalitetsavvikelser och nödvändiga åtgärder tydlig. På samma sätt är planeringen av kvalitetskontrollrutter och bevisföringen av utförandet för fakturering enkel och direkt.

Varför Autori Field Tools?

Genom att använda realtidsdata hjälper Autori Field Tools entreprenörer, myndigheter och konsulter att få en bättre förståelse för situationen på vägar, gator och annan egendom. På så sätt kan felaktiga tolkningar förhindras och mervärde skapas för infrastrukturförvaltning och egendomshantering.

Genom att använda realtidsdata hjälper Autori Field Tools entreprenörer, myndigheter och konsulter att få en bättre förståelse för situationen på vägar, gator och annan egendom.

Tjänster för utmaningar inom tillgångshantering

Autori-plattformen förbättrar hanteringen av tillgångar. Autori hjälper till att visualisera din infrastruktur på din skärm, vilket möjliggör kvalitetssäkring, inventering och arbetsflödeshantering.

Behöver smarta lösningar för realtidsbild av väg- och gatunderhåll

Är du redo att ta action?

Det här är för alla som:

  • Behöver smarta lösningar för realtidsbild av väg- och gatunderhåll
  • Vill visualisera infrastrukturföremål på distans och planera underhållsåtgärder
  • Vill hantera och dra nytta av 360 och 2D-bilder

Om du är interessad, låt oss boka en gratis demonstrationspresentatioan  >>>