By Autori on april 11, 2024

Programvaruverktyg för väg och gatuunderhåll efter vintern

Programvaruverktyg för väg och gatuunderhåll efter vintern
3:14
När vintersäsongen tar slut står kommuner och vägentreprenörer inför den traditionella utmaningen med vård av vägarna: frostskador, hål och sprickor kan orsaka skador, särskilt på fordon. Med teknologins framsteg har programvaruverktyg blivit ovärderliga hjälpmedel för underhållet av vägar, gator och infrastruktur. I denna artikel delar vi några perspektiv på hur moderna programvarulösningar förändrar sättet vi styr och utför underhållsåtgärder under våren och början av sommaren.
Programvaruverktyg för väg- och gatunderhåll efter vintern i 2024

1. Geografiskt informationssystem (GIS)

Geografiskt informationssystem är applikationer skapade för olika ändamål som möjliggör beslutsfattande baserat på plats. GIS-teknologin gör det möjligt att analysera vägar och identifiera områden som behöver akut uppmärksamhet. Genom att integrera GIS-data med vägunderhållsdatabaser kan olika aktörer prioritera underhållsåtgärder baserat på denna information. Genom att ha en helhetsbild av den aktuella situationen bakom besluten kan verksamheten effektiviseras. Systemen möjliggör ofta även ruttplanering och insamling av rutter, som kan användas exempelvis vid planering och efterkontroller.

 

2. Tillgångshanteringssystem

Tillgångshanteringssystem används av myndigheter (Trafikledsverket i Finland), entreprenörer och konsulter för att hålla koll på deras tillgängliga utrustning och resurser. Genom detta kan de schemalägga aktiviteter, dela arbetsorder och följa framstegen i underhållsåtgärderna.

 

3. Beställningshantering

Programvaruverktyg som är designade för beställningshantering kan effektivisera processen för att hantera vägproblem. De möjliggör smidig skapande, sändande och uppföljning av arbetsorder för att rengöra specifika vägavsnitt, reparera håligheter och avlägsna skräp.

 

4. Drönar och artificiell intelligens för väg- och infrastrukturunderhåll

Dronar utrustade med kameror och artificiell intelligens (AI)-funktioner kan inspektera vägar och identifiera områden som behöver underhåll. Luftbilder kan granskas med hjälp av speciella visningsverktyg och arbetsorder kan skapas baserat på observationer från både artificiell intelligens och mänskliga ögon. Programvaror som utnyttjar AI har avancerat snabbt och kan noggrant analysera bilder för att upptäcka gropar, sprickor och andra problem, vilket minskar behovet av manuella inspektioner. Att använda luftbilder och drönare som drivs av el är inte bara ett miljövänligt alternativ till bränslekrävande fordon som ger upphov till betydande koldioxidutsläpp.

 

5. Miljöövervakning

Programvaror som övervakar miljöpåverkan av vägsalt och kemikalier hjälper till att planera miljövänliga underhållsoperationer. Genom att analysera insamlad data kan entreprenörer välja mer hållbara metoder och material för väg och gatuunderhåll, vilket optimerar både koldioxidavtryck och använda resurser.

 

6. Offentliga rapporteringsplattformar

Genom mobila och webbapplikationer möjliggörs realtidsrapportering om vägförhållanden och underhållsoperationer. Olika typer av plattformar kan integreras med entreprenörernas system, vilket ger snabb tillgång till data som uppdateras i realtid och möjliggör olika beslut och åtgärder baserat på den. Till exempel kan pendlare, weekendresenärer och semestertrafikanter dra nytta av offentligt tillgänglig information.

 

Programvara för väg- och gatuunderhåll i 2024

Våra produkter omfattar de nämnda programvaruverktygen och mycket mer. Sedan 1988 har vi försett myndigheter, entreprenörer och konsulter med toppmodern teknologi. Sedan dess har vi sett framväxten av webb-, mobilteknik, drönare och artificiell intelligens. Vi har omfamnat de teknologiska framstegen och skapat innovativ programvara för våra kunder för att hjälpa dem med sin tillväxt och resursallokering.

Field Tools för planering och fältarbete: Autori Field Tools

Vista bildvisare för 360-, still- och drönarbilder: Autori Vista

Om du har några frågor eller är intresserad av vad vi har att erbjuda, tveka inte att kontakta oss.


 

Följ oss även på sociala medier

Published by Autori april 11, 2024