Autoris historia

Upptäck vår företags början och hur vi har utvecklats under årens lopp.

Autoris historia i ett nötskal

Allt började år 1988...

juha_30v_kuva2

In the Beginning

År 1990 slutfördes Matti Pikkarainens examensarbete för Oulus vägdistrikt om ämnet expertsystem för vägunderhållsplanering. Mattis arbete var utmärkt och han belönades med en nationell hedersomnämnande. Ett par år innan han slutförde sitt examensarbete hade Matti redan grundat ett företag vid namn Datamat Oy i Oulu och lockat universitetets mest avancerade programmeringsstudenter att arbeta där. Namnet ändrades snart till Tietomekka Oy och Mattis dröm om att utveckla ett mer omfattande expertsystem för vägledning blev verklighet och snart antog hela Vägadministrationen systemet.

1988
Tietomekka kommunikaattori

Ahead of its time

Mobilinternet revolutionerade också Autoris lösningar vid millennieskiftet. Autori-applikationen släpptes för modellen Nokian Communicator, vilket möjliggjorde helt nya funktioner för fältarbete. Användningen av applikationen utökades snabbt till användning av vägunderhållsmyndigheter och entreprenörer.

2005
Autori_2048px-36_350x150px

Top of class skilled team

Den snabba utvecklingen av funktionerna och dataanslutningarna hos mobila enheter bidrog till utvecklingen av Autoris nya generation av lösningar, och en fortsättning av nya Autori-lösningar föddes för T&M-produktfamiljen. Autoris lösningar blev kända för sin tekniska framsteg och användarvänlighet, och Autoris kunder uppskattade även våra experter inom deras bransch och processer. Kommunikationen var smidig genom ett gemensamt språk och kundernas utvecklingsidéer förfinades till lösningar med fantastiska nya funktioner.

1988 - 2023
Autori_logo

Boosting stronger as Autori

Företaget bytte namn från Tietomekka till Autori år 2018, det vill säga till ett varumärkesnamn som hade använts sedan millenniets början. Författarens berättelse fortsätter i Oulu, Mattis skolår och drömmar skapade en stadig grund för företaget, där digitaliseringen av kundernas verksamhet, att göra verksamheten mer effektiv och att utveckla arbetets betydelse är kärnan.

2018
Autori-platform-with digital solutions for managing road and street workflows and 360 or 2D images or other visual assets_wide

Smarter outcome

Operativ kontroll av vägunderhåll på finska vägar är fortfarande en av våra huvudsakliga lösningar, men under åren har vår verksamhet blivit internationell och fler branscher har lagts till. Idag har företaget kunder i Sverige och USA förutom Finland, och vi erbjuder lösningar för operativ hantering av väg- och gatunderhåll samt elnät. I alla våra lösningar fungerar Autori-systemet som en plattform och utnyttjar den säkra och ständigt utvecklande molntjänsten Microsoft Azure.

now