Asiakkaitamme

Asiakkaamme ovat teiden ja katujen, sekä sähköverkkojen kunnossapidosta vastaavat urakoitsijat, viranomaiset ja konsultit.

IMG_5390

Urakoitsijat

Urakoitsijat käyttävät Autoria urakoiden lähtötietojen hallinnassa, toimenpiteiden suunnittelussa, töiden jakamisessa työntekijöille ja työsuoritusten kirjaamisessa maastossa sekä kaikkien tietojen kokoamisessa, kommunikoinnissa niin yritysten sisällä kuin eri toimijoiden kesken aina lopulliseen raportointiin asti.

Valtion viranomaiset

Teiden ja katujen kunnossapidosta vastaavat viranomaiset käyttävät Autoria eri tavalla heidän tarpeistaan ja työtehtävästään riippuen. Autori  on kehittänyt ratkaisun viranomaisten omien toimenpiteiden ja maastossa tehtyjen havaintojen kirjaamiseen, toimenpiteiden suunnitteluun sekä toteutuksen laadunvalvontaan.

shutterstock_527713312
shutterstock_2132112535

Kunnat

Yli 30 vuoden kokemuksella tiedämme minkälaisia vaihtelevia tarpeita kuntien katujen ja yleisten alueiden kunnossapidossa on. Tätä kokemusta hyödyntäen olemme kehittäneet uudenaikaisia ja helppokäyttöisiä, työtehtäväkohtaisia ratkaisuja tehostamaan ja selkeyttämään kuntien kunnossapitotoimintoja entuudestaan. Kehittämiemme ratkaisujen keskeisimmät tavoitteet ovat kunnossapidon tehostaminen ja kustannusten säästäminen toiminnan digitalisoinnin avulla.

Konsultit

Konsultit käyttävät Autoria laajasti kunnossapidon, päällystysten ja tiemerkintöjen suunnittelussa ja hoitourakoiden laadunvalvonnassa varmistaessaan, että tehty työ on tehokasta ja vastaa tilaajan tarpeita sekä kilpailutuksissa asetettuja vaatimuksia.

shutterstock_2016688868
autori_vistaj

Otetko valmis toimimaan?

Tämä on teille, jos olette henkilö joka:

  • Tarvitsee älykkäitä ratkaisuja reaaliaikaisen tilannekuvan teiden ja katujen kunnossapitoon
  • Haluaa visualisoida etänä infra omaisuutta ja suunnitella ylläpitotoimia
  • Haluaa hallinnoida ja hyödyntää 360 ja 2D kuvia

Jos olet tämä henkilä, sovitaan ilmainen demoesittely >>>