Älykästä infran hallintaa

Omaisuuden hallintaa kuvien avulla

Field-Tools-Vista-image-1

Kuvat mullistavat toimintasi tehokkuuden ja tarkkuuden

On lukuisia syitä, miksi kannattaa harkita kuvien käyttöä omaisuudenhoito- ja ylläpitotöissä, sillä niiden avulla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Infrastruktuurin ylläpito ja omaisuudenhoito

Kuvien avulla saat täydellisen käsityksen omaisuutesi tilasta ja pystyt seuraamaan kunnossapitotöiden etenemistä. Kuvat tarjoavat helpon tavan raportoida huoltoprojektien alku ja loppu. Niiden avulla voit myös helposti valvoa inventointitöitä ja liikenteen järjestelyjä suurissa tienrakennus- ja kunnossapitoprojekteissa.

Kuvat lähtökohtana

Kuvia voidaan käyttää lähtötietona teiden ja katujen kunnossapidossa ja töiden suunnittelussa. Kuvia voidaan käyttää myös omaisuuden etädiagnosointiin, mikä vähentää fyysisen läsnäolon tarpeen ja poistaa töiden keskeytyksiä. Tämä voi säästää aikaa, vähentää kustannuksia ja mahdollistaa nopeamman päätöksenteon erityisesti tilanteissa, joissa omaisuustiedon saatavuus voi olla haastavaa tai jopa vaarallista.

Tehokas resurssien allokointi

Kuvien avulla kenttähuoltoryhmät voivat tehokkaasti kohdentaa resursseja. Kuvat tarjoavat myös arvokasta tietoa tarvittavista materiaaleista, työkaluista ja laitteista korjaustöihin, mikä auttaa tiimejä suunnittelemaan ja optimoimaan resurssien käyttöä, vähentämään muiden töiden keskeytyksiä ja parantamaan toiminnan tehokkuutta.

Palvelu omaisuuden hallinnan haasteisiin

Autori tekee omaisuudenhallinnasta tehokkaampaa. Autori auttaa visualisoimaan infrastruktuurisi näytölläsi mahdollistaen laadunvarmistuksen, varaston ja työnkulun hallinnan.

Miksi Autori Vista?

Autori Vista tarjoaa kuvan voiman, kun havainnollistavaa näkymää tarvitaan. Teillä olevat kunnossapitotehtävät ja omaisuus eivät ole vain kohteita tehtäväluettelossasi – Käyttäjät näkevät nyt kohteet ja kuinka ne vaikuttavat ympäristöönsä. Kuvat antavat lisäapua työhön valmistautumiseen ja on työkalu tehtävien priorisointiin sen perusteella, mitä käyttäjä näkee.

Autori-Vista-360-image-viewer3

Tätä on Autori Vista

Älykäs kuvaratkaisu.

Autori Vista Viewer is a Google Street View -type map-based viewing service that allows you see and explore the world’s roads, streets, paths, and any kind of infra that the user has been able to capture and produce.
Helppokäyttöinen kuvien katselin

Autori Vista Viewer on Google Street View -tyyppinen karttapohjainen katselinpalvelu, jonka avulla voit nähdä ja tutkia maailman teitä, katuja, polkuja ja kaikenlaista infraa, jonka käyttäjä on pystynyt tallentamaan ja tuottamaan.

Versatile image support for 360-images, 2D-images, videos and more with Autori Vista.
Monipuolinen kuvatuki

Autori Vista -katselin ohjelmalla voit katsella sekä 360-kuvia että perinteisiä 2D-kuvia.

Images combined with daily work with Field Tools for maintenance and planning of operations of roads, streets and other infrastructure.
Kuvat yhdistettynä päivittäiseen työhön

Katselin on integroitu Autori Field Toolsiin ja se on hyödyllinen teiden, katujen ja muun infrastruktuurin ylläpidossa sekä toiminnan suunnittelussa eri työvaiheissa.

Autori Vista Publishing allows you to upload your image material to the cloud and publish it to a variety of agreed-upon environments and image viewing services.
Kuvamateriaalin julkaisu

Autori Vista Publish -palvelun avulla voit ladata kuvamateriaalisi pilvipalveluun ja jakaa sen eri sovittuihin ympäristöihin ja kuvien katselupalveluihin. Julkaisupalvelumme mahdollistaa sekä uuden että jo olemassa olevan kuvamateriaalin tallentamisen, muokkaamisen ja metatietojen lisäämisen. Lisäksi voit jakaa kuvasi myös Google Street View -palvelussa.

Autori-Field-Tools-Vista-integration-and-Vista3

Oletko valmis tarttumaan toimeen

Kaikille teille jotka:

  • Tarvitsevat älykkäitä ratkaisuja reaaliaikaisen tilannekuvan teiden ja katujen kunnossapitoon
  • Haluavat visualisoida etänä infra omaisuutta ja suunnitella ylläpitotoimia
  • Haluavat hallinnoida ja hyödyntää 360 ja stillkuvia

Jos kiinnostuit, sovitaan ilmainen demoesittely>>>