By Autori on joulukuuta 11, 2023

Kuvadatan arvo teiden ja infran kunnossapidossa

Kuvadatan arvo teiden ja infran kunnossapidossa
4:27

Kuvadatan hyödyt tulevat esiin etenkin teiden ja infrastruktuurin kunnossapidon yhteydessä. Listasimme muutamia tärkeimpiä etuja, joita laadukas ja systemaattisesti kerätty vertailukelpoinen data tuo tieviranomaisille, tien kunnossapidon urakoitsijoille ja konsulteille.

1080_Road-and-infrastructure-maintenance-with-image-data-is-a-gamewinner
  1. Vaurioiden havaitseminen tiekuvien avulla: Laadukkaat kuvat voivat paljastaa teiden vikoja, kuten halkeamia, kuoppia ja muita mahdollisia vaurioita tien pinnalla. Tekoälyä voidaan hyödyntää kuvien analysoinnissa ja alueiden tunnistamisessa, jotka vaativat kunnossapitoa. On kuitenkin hyvä muistaa, että pelkästään tekoälyyn luottaminen analysoinnissa voi johtaa vääriin johtopäätöksiin. Tekoäly (AI) on usein suureksi avuksi katujen ja teiden kunnossapidon ammattilaisille arvioitaessa kunnossapitotoimenpiteiden tarvetta.

  2. Kuvat ennaltaehkäisevää tienhoitoa varten: Kun hyödynnetään kuvadataa laadun ja kunnossapidon takaamiseksi, on äärimmäisen tärkeää kerätä kuvadataa järjestelmällisesti muutosten seuraamiseksi tietyllä aikavälillä. Tämä auttaa parhaimmillaan tienhoidon urakoitsijoita ja toimijoita ennakoimaan mahdollisia ongelmia. Ennaltaehkäisevien töiden aikatauluttaminen on silloin helpompaa, mikä säästää kustannuksia, estää merkittäviä tievaurioita ja lisää tienkäyttäjien turvallisuutta.

  3. Omaisuudenhallinta kuvien avulla: Kuvadataa käytetään hyvin usein erilaisten varusteiden, kuten liikennemerkkien, katulamppujen, tiemerkintöjen ja muun omaisuuden inventointiin. Myös tätä tarkoitusta varten kuvia käytetään omaisuuden tehokkaaseen kunnossapitoon. Myös paljon pinnalla ollut tekoäly voi olla hyvä apu omaisuuden kunnon analysoinnissa ja ylläpidon tarpeiden arvioinnissa.

  4. Toiminnan tehostaminen: Manuaalisten ja pitkän välimatkan päähän tapahtuvien toimenpiteiden tarve vähenee, kun laadukas kuvadata on käytettävissä. Kuvat mahdollistavat laajemman tieverkoston läpikäymisen lyhyemmässä ajassa kuin manuaaliset tarkastukset. Tämä mahdollistaa tehokkaat tarkastukset ja lisää tienkäyttäjien turvallisuutta.

  5. Tieturvallisuutta kuvadatan kautta: Kun tien mahdolliset viat tunnistetaan ja niihin kiinnitetään huomiota ajoissa, kuvadata auttaa ehkäisemään onnettomuuksia ja siten parantamaan tien turvallisuutta. Lisäksi  suunnittelu- ja tarkastustyöt ovat aiempaa turvallisempia, koska säännöllisiä vierailuja kaukaisilla tiealueilla ei tarvita, kun hyvälaatuiset kuvat ovat saatavilla digitaalisesti.

  6. Kuvadatan avulla voidaan vähentää kustannuksia: Kun kuvadataa kerätään järjestelmällisesti ja hyödynnetään ennen ja jälkeen -tarkoituksiin, mahdollistaa se kustannustehokkaamman tavan hallita ja ylläpitää teitä verrattuna useita työntekijöitä vaativiin manuaalisiin menetelmiin. Tarvitaan vähemmän paikan päällä olevaa henkilöstöä ja kuvat mahdollistavat myös nopeamman analyysin tien kunnosta kun siitä voidaan tunnistaa mahdolliset viat, jotka vaativat välitöntä reagointia.

  7. Kuvadatan arkistointi: Järjestelmällisesti kerätyt kuvat tulisi arkistoida myöhempää tarvetta varten. Niin niihin voidaan palata tulevaisuudessa ja tehdä pitkittäistutkimuksia tien kunnon suhteen. Ennen ja jälkeen -kuvien käyttö on tehokas tapa tunnistaa mahdollisia vikoja teillä, mutta myös laatuparannuksia urakoitsijoiden tekemän tien kunnossapitotyön jälkeen.

Päätelmänä voidaan helposti todeta, että kuvadata on erittäin hyödyllistä ja tarpeellista tienpidossa, mutta myös muissa infrastruktuurin ylläpitoympäristöissä. Järjestelmällisen kuvaamisen hyödyt nousevat erityiseen arvoon kun on tarpeen palata ajassa taaksepäin ja tarkastella urakka-aluetta tietyltä ajanjaksolta. Kuva-aineisto mahdollistaa tien ylläpitohenkilöstön ja käyttäjien turvallisuuden parantamisen, mutta lisää myös työntehokkuutta ja kustannustehokkuutta.

Autori tarjoaa työkaluja kuvadatan (Vista-kuvakatselin) hallintaan laadunvarmistuksen ja tienpidon sopimushallinnan ensisijaista tiedonkeruuta varten. Meillä on kokemusta kuvadatan keräämisestä ja hallinnasta kymmenessä eri maassa. Yleisesti ottaen Autori-alusta tarjoaa ainutlaatuisia ratkaisuja tienpidolle ja muulle infrastruktuurin ylläpidolle, mahdollistaen visuaalisen ja tehokkaan työnlaadun ja omaisuuden hallinnan.

Lue lisää ratkaisuistamme.

 

Seuraa meitä myös somessa

Published by Autori joulukuuta 11, 2023