Teiden ja katujen hoitotoimenpiteisiin

Käytön helppoutta hoitotoimenpiteiden seurantaan ja raportointiin

Toimialakohtaiset Autori-tietopalvelut tarjoavat kunnossapidon osapuolten tarvitsemat ominaisuudet teiden ja omaisuuden- ja kunnonhallintaan, toimenpiteiden suunnitteluun, työnohjaukseen, kunnossapidon valvontaan ja toteutumisen raportointiin

Teiden ja katujen ympärivuotiseen hoitoon

Maanteiden hoitotoimeen Autori tarjoaa tehokkaat työkalut sekä viranomaisille että palveluntuottajille, urakoitsijoille ja konsulteille.

Toimialakohtaiset Autori-tietopalvelut tarjoavat kunnossapidon osapuolten tarvitsemat ominaisuudet teiden ja omaisuuden- ja kunnonhallintaan, toimenpiteiden suunnitteluun, työnohjaukseen, kunnossapidon valvontaan ja toteutumisen raportointiin.

Vuoden ajan eri tarpeet on huomioitu Autori-tietopalveluissa, joista löytyy erikseen sekä kesä- että talvikäyttöön soveltuvat ominaisuudet. Kesä- ja talvikäytön edellyttämien erityistarpeiden toteutuksessa on huomioitu tilaajan vaatimukset sekä urakoitsijoiden toiminta tehokkuuden varmistamiseksi.

Autori Maanteiden kunnossapito

Autori Road Maintenance on kehitetty teiden kunnossapidon alueurakoihin tiedon keräämistä, töiden ohjaamista ja seuraamista sekä raportointia varten.

Tuote tarjoaa urakoitsijalle työkalut tarjousvaiheen reittisuunnittelusta aina lopulliseen raportointiin ja tietojen siirtämiseen muihin tietojärjestelmiin. Urakan alkaessa urakoitsija saa tehtyjen reittisuunnitelmien lisäksi kaikki tarvittavat urakan taustatiedot automaattisesti Autori-järjestelmään. Talvikunnossapidon osalta Autori voi kerätä reittiä joko yhdelle tai useammalle toimenpiteelle yhtä aikaa. Optimoitujen kirjaustoimintojen ja muistiolomakkeiden ansiosta urakoitsijalla on helppo kirjata tehtyjä töitä alueurakoiden vaatimusten mukaisesti.

Autori Road Maintenancen avulla urakoitsija hallitsee urakkaa tehokkaammin ja saa paremman yleisnäkymän urakasta. Työryhmiä voidaan ohjata paremmin oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Kentällä tehty työ tehostuu huomattavasti, kun kaikki tarpeellinen tieto kohteesta on aina helposti saatavilla ja kun tehdyt työt kirjataan ja dokumentoidaan optimoiduilla toiminnoilla heti maastossa. Reaaliaikainen järjestelmä helpottaa maastossa tehtävää työtä, työnohjausta sekä halutessa työn tilaajaa ja laadunvalvojaa, jotka voivat saada rajatun näkymän urakoitsijan palveluun. Integrointi Liikenneviraston Harja-järjestelmään ja eri laitteisiin, kuten sirotinlaitteisiin tmv. helpottaa ja tehostaa tietojen keräämistä ja raportointia.

Autori Road Maintenancea käyttävät urakoitsijat, viranomaiset sekä konsultit eri profiileilla riippuen urakkamuodosta ja vaatimuksista sekä työtehtävästä. Tietopalvelu soveltuu käytettäväksi niin valtion kuin kuntien urakoissa.

Autori Road Maintenance on kehitetty teiden kunnossapidon alueurakoihin tiedon keräämistä, töiden ohjaamista ja seuraamista sekä raportointia varten
Kuntakunnossapito tarjoaa kokonaisen toiminnanhallintaratkaisun kunnossapidon tarpeisiin aina yksittäisestä havainnon kirjaamisesta laajempiin inventointeihin ja niistä tehtävien työmääräyksien kautta aina tehdyn työnseurantaan ja kuittaamiseen

Autori Kuntien kunnossapito

Autori Kuntakunnossapito tarjoaa kokonaisen toiminnanhallintaratkaisun kunnossapidon tarpeisiin aina yksittäisestä havainnon kirjaamisesta laajempiin inventointeihin ja niistä tehtävien työmääräyksien kautta aina tehdyn työnseurantaan ja kuittaamiseen.

Autori Kuntakunnossapito on suunniteltu juuri katujen ja yleisten alueiden, kuten viherhoidon, leikkipaikkojen, urheilukenttien ja -reittien sekä varusteiden ja laitteiden kunnossapidosta huolehtiville henkilöille heidän tarpeitaan ajatellen.

Tuotteeseen on tarjolla myös erillinen internet-pohjainen yleisönäkymä kuntalaisille, josta kuntalaiset voivat nähdä kaikki tietyn alueen katujen ja kevyenliikenteen väylille tehdyt viimeisimmät kunnossapidon toimenpiteet.

Tarjolla on selkeät kirjaustoiminnot ja kirjaustyypin valinta eri tarpeisiin sekä erikseen kesä- että talvikäyttöä varten. Autori-tietopalvelu tunnistavat talvi-, kesä- ja viherhoidon sekä puhtaana pidon tarpeet. Talvikunnossapidossa reittiä voidaan kerätä joko yhdelle tai useammalle toimenpiteelle yhtä aikaa. Reitintallennus puolestaan on mahdollista suorittaa talvi- tai kesähoidon tehtävien mukaan. Tuotteen ominaisuuksissa on huomioitu muutkin talvikaudelle tyypilliset toimenpiteet.

Autori KuntaKunnossapito –tuotteen kehityksessä on hyödynnetty Suomen Kuntaliiton julkaisemaa Alueurakoinnin Yleistä tehtäväluetteloa 2003 ja Rakennustietosäätiön julkaisemaa INFRA 2017 Kunnossapitonimikkeistöä. Näin olemme varmistaneet, että tuotteen toiminnot ja tuotteessa käytetyt termit ovat ajantasaisia ja vastaavat Suomen kunnissa vallitsevia käytäntöjä. Samalla olemme myös varmistaneet, että tuotteen käytöstä saatava hyöty on mahdollisimman suuri.

Autori hoitopalvelu

Koko kattaus toimintoja teiden ja katujen hoitoon.

Building Office Environment describing Autori platform of 360 image viewer and road maintenance and work management.
Tukee tehokasta toimistotyötä ja toimintaa kentällä
Autori Maanteiden kunnossapidon avulla urakoitsija hallitsee urakkaa tehokkaammin ja saa paremman yleisnäkymän urakasta. Työryhmiä voidaan ohjata paremmin oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Kentällä tehty työ tehostuu huomattavasti, kun kaikki tarpeellinen tieto kohteesta on aina helposti saatavilla ja kun tehdyt työt kirjataan ja dokumentoidaan optimoiduilla toiminnoilla heti maastossa. 
Real-time status sharing on Autori platform of 360 image viewer and road maintenance and work management.
Monipuoliset reittitoiminnot

Tuote tarjoaa urakoitsijalle työkalut tarjousvaiheen reittisuunnittelusta aina lopulliseen raportointiin ja tietojen siirtämiseen muihin tietojärjestelmiin. Urakan alkaessa urakoitsija saa tehtyjen reittisuunnitelmien lisäksi kaikki tarvittavat urakan taustatiedot automaattisesti Autori-järjestelmään. Talvikunnossapidon osalta Autori voi kerätä reittiä joko yhdelle tai useammalle toimenpiteelle yhtä aikaa. Optimoitujen kirjaustoimintojen ja muistiolomakkeiden ansiosta urakoitsijalla on helppo kirjata tehtyjä töitä alueurakoiden vaatimusten mukaisesti.

Device integrations with Autori platform of 360 image viewer and road maintenance and work management.
Palvelua tukevat integraatiot

Integrointi Liikenneviraston Harja-järjestelmään ja eri laitteisiin, kuten sirotinlaitteisiin tmv. helpottaa ja tehostaa tietojen keräämistä ja raportointia.

Simple reporting with Autori platform of 360 image viewer and road maintenance and work management.
Raportoinnin helppoutta

Reaaliaikainen järjestelmä helpottaa maastossa tehtävää työtä, työnohjausta sekä halutessa työn tilaajaa ja laadunvalvojaa, jotka voivat saada rajatun näkymän urakoitsijan palveluun. 

Use images in operations with Autori platform of 360 image viewer and road maintenance and work management.
Kaikki hyötyvät hoitourakoissa Autorin palveluista

Autori Road Maintenancea käyttävät urakoitsijat, viranomaiset sekä konsultit eri profiileilla riippuen urakkamuodosta ja vaatimuksista sekä työtehtävästä. Tietopalvelu soveltuu käytettäväksi niin valtion kuin kuntien urakoissa.

Autori-Field-Tools-Vista-integration-and-Vista
Kuvat tieverkosta osana suunnittelua ja raportointia
Kuvien käyttö tuo Field Toolsin toimintoihin monipuolisuutta ja helpottaa raportointia ja varsinkin töiden suunnittelua.

Miksi Autorin Field Tools?

Reaaliaikaisen datan avulla Autori Field Tools auttaa urakoitsijoita, viranomaisia ja konsultteja saamaan paremman käsityksen teiden, katujen ja muiden omaisuustietojen tilanteesta. Näin on mahdollista estää virheellisiä tulkintoja ja luoda  lisäarvoa infrastruktuurin ylläpidolle ja omaisuuden hallinnalle.

Field Toolsin avulla vältetään virheellisiä tulkintoja ja luodaan  lisäarvoa infrastruktuurin ylläpidolle ja omaisuuden hallinnalle

Palveluja omaisuuden hallinnan haasteisiin

Autori platformi tekee omaisuuden hallinnasta tehokkaampaa. Autori auttaa visualisoimaan infrastruktuurisi näytöllesi, mikä mahdollistaa laadunvarmistuksen, inventaarion ja työnkulun hallinnan.

Autori platformi tekee omaisuuden hallinnasta tehokkaampaa. Autori auttaa visualisoimaan infrastruktuurisi näytöllesi, mikä mahdollistaa laadunvarmistuksen, inventaarion ja työnkulun hallinnan

Oletko valmis toimimaan?

Ratkaisumme sopivat kaikille jotka:

  • Tarvitsevat älykkäitä ratkaisuja reaaliaikaisen tilannekuvan teiden ja katujen kunnossapitoon
  • Haluavat visualisoida etänä infra omaisuutta ja suunnitella ylläpitotoimia
  • Haluavat hallinnoida ja hyödyntää 360 ja 2D kuvia

Jos kiinnostuit, sovitaan ilmainen demoesittely >>>