Tietosuojaseloste

Tältä sivulta löydät tietoa, miten Autori käsittelee henkilötietoja sekä mitä evästeitä käytämme www.autori.io verkkosivustollamme. On tärkeä, että sivujen käyttäminen tuntuu turvalliselta ja että käyttäjä ymmärtää miten käytämme henkilötietoja.

 

Henkilötietojen käsitteleminen

Tältä sivulta löydät tietoa, miten Autori käsittelee henkilötietoja sekä mitä evästeitä käytämme www.autori.io verkkosivustollamme. On tärkeä, että sivujen käyttäminen tuntuu turvalliselta ja että käyttäjä ymmärtää miten käytämme henkilötietoja.

Autori Oy on sitoutunut Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen sekä Suomen lainsäädännön edellyttämään tietoturvatasoon ja varmistaa toiminnassaan asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen käsittelyssä aiheutuvien riskien minimoimiseksi. Keräämme tietoa vastuullisesti ja priorisoimalla verkkosivu-käyttäjien yksityisyyttä. Pyrimme korkeaan tietoturvatasoon käsitellessämme henkilötietoja.

Käytämme henkilötietoja vain erityisiin ja erikseen mainittuihin tarkoituksiin.

Tietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet

Autori Oy:n on kerättävä ja käsiteltävä tiettyjä henkilötietoja, jotta voimme tuottaa palveluitamme, kertoa palveluistamme, kehittää niitä ja tarjota niitä käyttäjillemme. Tästä syystä emme voi välttää tietojen keräämistä. Pyrimme kuitenkin rajaamaan tietojen keräämisen ainoastaan tarpeelliseen ja antamaan käyttäjille mahdollisimman suuren vapauden hallita kerättyä tietoa.

Mitä tietoa me keräämme

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoa, jota käyttäjä itse suoraan tai epäsuoraan antaa meille, tavoitteena tarjota käyttäjälle häntä kiinnostavaa tietoa ja/tai – palveluita. Esimerkiksi, jos käyttäjä täyttää yhteydenottolomakkeen tai vastaa asiakastyytyväisyyskyselyyn, ostaa meidän palveluita, on meihin suoraan yhteydessä tai vierailee meidän verkkosivuilla, tekee virheilmoituksen tai on yhteydessä meihin muusta syystä, ilmoittaa tilaavansa uutiskirjeen tai tiedotteita, rekisteröityy tai jättää henkilökohtaista tietoa meille sosiaalisen median kautta tai jos henkilö hakee meille töihin, harjoitteluun tai muuhun vastaavaan. Keräämme myös henkilötietoja, jos se muista syystä on perusteltua parantaakseen suhdettamme asiakkaisiin, verkkosivujen vierailijoihin tai muihin sidosryhmiin.

Kerättyä tietoa käytetään myös tilastollisiin tarkoituksiin parantaaksemme verkkosivuston käytettävyyttä toimivuutta sekä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen. Tällöin käsittelemme vain rajattua tietoa, yhdistettyä tietoa tai sellaista tietoa, mitä ei ole yhdistettävissä yksilötietoihin. Tämän kaltaista yksilöön yhdistämätöntä tietoa voidaan käyttää verkkosivuston yhteydessä olevien muiden järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon.

Säilytämme tietoja niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista tai kuin laki edellyttää.

Evästeet

Autori käyttää evästeitä ja muita vastaavanlaisia seuranta ratkaisuja verkkosivuillamme tarjotaksemme käyttäjille paremman käyttökokemuksen tai parempaa palvelua. Evästeiden käyttö voidaan kieltää selainten asetuksissa, mikä kuitenkin saattaa vaikuttaa verkkosivuston ominaisuuksiin ja toimintoihin.

Evästeiden käytöstä verkkosivuilla ilmoitetaan erikseen. Perustelut evästeiden käyttämiseen ovat mm. kieliasetusten tallentaminen, käyttökokemuksen parantaminen, mahdollisesti kohdennettu markkinointi sekä tilastollisen tai verkkosivuston käyttöön liittyvän tiedon saamiseen. Esimerkkejä verkkosivuston käyttöön liittyvästä tiedosta ovat tietoa käytetyistä selaimista ja käyttöjärjestelmistä, viittaavien sivujen (liikenteen alkuperän) verkko-osoitteet, vierailun päivämäärä, -aika ja -kesto, mitä sivuja ja elementtejä on katsottu, mitä linkkejä, painikkeita tai muita kohteita on painettu ja mitä lomakkeiden tekstikenttiin on kirjoitettu.

Evästeitä saatetaan käyttää kerätäkseen ja hyödyntääkseen henkilötietoja kuten IP-osoitteita tai IP-osoitteisin liittyvää tietoa, mutta niitä ei käytetä kerätäkseen yksilöllisiä henkilötietoa, joita ovat suoraan yhdistettävissä yksityisiin käyttäjiin. Evästeiden eri käyttötarkoituksen mukaan ne joko häviää vierailun jälkeen, tai ne tallentuvat käyttäjän laitteelle parantaakseen käyttäjän käyttökokemusta verkkosivustollamme tulevaisuudessa.

Verkkosivuillamme saatetaan myös käyttää kolmannen osapuolen evästeitä, joiden pääsääntöinen käyttötarkoitus on parantaa vierailijan käyttökokemusta, kerätä tilastollista tietoa tai saadaksemme parempaa ymmärrystä verkkosivujen käytöstä. Joissakin tapauksissa, esimerkiksi Facebookin, LinkedInin tai muiden vastaavien tahojen tarjoamien työkalujen kautta, kolmannen osapuolen evästeet tai muita tekniikoita tietojen keräämiseen tai – jakamiseen, saatetaan käyttää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi kohdennettujen mainosten näyttämiseen muilla verkkosivuilla. Autori ei ole vastuussa eikä voi hallita kaikkia verkkosivuillamme olevia kolmannen osapuolen evästeitä tai niiden käyttötarkoitusta. Kolmannet osapuolet ovat vastuussa näiden evästeiden toiminnasta ja henkilökohtaisten tietojen käsittelemisestä, joten kyseisten sivustojen tietosuojalausunnot on syytä lukea huolellisesti.

Jos käyttäjä haluaa välttää evästeiden käytön, tämän voi tehdä milloin tahansa säätämällä selainasetuksia tai peruuttamalla tiedon keräysluvan/evästeiden käytön, kolmansien osapuolten sivuilla. Evästeasetuksia käsittelevä ja niiden muuttamisessa auttava sivusto on esimerkiksi aboutcookies.org. On hyvä huomioida, että jotkut verkkosivustomme ominaisuudet saattavat edellyttää evästeiden käyttämistä.

Henkilötietojen jakaminen

Autori saattaa jakaa verkkosivuilta kerättyä henkilötietoa toisille yrityksille, jotka käsittelevät henkilötietoja meidän puolestamme, esimerkiksi IT-palveluiden tarjoajille, tai yrityksille, jotka auttavat markkinoinnissa, analytiikalla tai tilastotiedoilla.

Henkilötietoa käsitellään pääasiassa Euroopan unionin alueella. Käytämme kuitenkin suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä myös yhdysvaltalaisia palveluntarjoajia (MailChimp ja HubSpot), jolloin henkilötietojasi siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaamiseksi ja oikeuksienne turvaamiseksi, käyttämämme palveluntarjoajat ovat hakeutuneet EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -järjestelyn sertifioinnin piiriin ja sitoutuneet noudattamaan omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Jos henkilötietoja siirretään muihin maihin (EU/ETA alueen sisällä tai sen ulkopuolelle), Autori varmistaa, että tietojen siirto tapahtuu vallitsevien lakien mukaan ja tietoturvallisella tavalla.

On myös mahdollista, että henkilötietoja jaetaan kolmansille osapuolille, esimerkiksi poliisille tai muille viranomaisille, jos kyse on rikoksen selvittämisestä tai jos olemme velvollisia jakamaan kyseistä henkilötietoa lain tai muun viranomaispäätöksen perusteella.

Autori ei jaa henkilötietoja muuhun tarpeeseen kuin mitä on kuvattu aikaisemmin.

Käyttäjän oikeudet

Verkkosivuston käyttäjällä on oikeus vaatia pääsy kyseisestä henkilöstä kerättyyn tietoon, korjata väärää tietoa, vaatia tiedon keräämisen lopettamista ja kerätyn tiedon poistamista, rajata kerätyn tiedon käyttämistä, perua aikaisemmin annettu suostumus tiedon keräämiseen sekä vastustaa henkilötietojen käyttämistä. Vastaavanlaisissa tapauksissa pyydämme käyttäjää olemaan yhteydessä alempana mainittuihin yhteystietoihin.

Yhteystietoja

Autori Oy on vastuussa verkkosivujen kautta annetuista tai kerätyistä henkilötiedoista. Jos käyttäjällä on kysymyksiä henkilötietojen käyttämisestä, niin paras tapa yhteydenottoon on:

Sähköpostilla osoitteeseen info@autori.io tai postitse osoitteeseen Autori Oy, Henkilötietovastaava, Kiviharjunlenkki 1B, 90220 Oulu, Suomi

Muutoksia henkilötietojen käsittelemissä

Tämä annettu tieto saatetaan muuttaa tarvittaessa. Ajantasainen tieto on saatavilla Autori verkkosivuilla.

Annettu tieto on päivitetty viimeksi 5.1.2021.