By Autori on toukokuuta 03, 2024

360-asteen kuvien ja stillkuvien hyödyntäminen teiden kunnossapidossa

360-asteen kuvien ja stillkuvien hyödyntäminen teiden kunnossapidossa
5:36

Työnhallinnan näkökulmasta teiden kunnossapidon urakoissa 360-asteen kuvilla ja stillkuvilla voi olla olennainen rooli työn nopeuttamisessa, päätöksenteon parantamisessa ja viestinnän tehostamisessa. Kerromme kolme keskeistä asiaa, jotka kuvaavat näiden kuvatyyppien hyötyjä tien kunnossapidossa ja työnhallinnassa:

360-asteen kuvien ja stillkuvien hyödyntäminen teiden kunnossapidossa
 1. Optimoitu työnkulku ja tehokkuus

  - 360-asteen kuvat mahdollistavat ylläpidon tiimien nähdä koko tien segmentin yhdessä kuvassa, mikä voi olla erityisen hyödyllistä ylläpidon työnkulkujen suunnittelussa ja tehtävien koordinoinnissa. Tiimit voivat "vierailla" useissa kohteissa lyhyessä ajassa, säästäen aikaa ja vähentäen tarvetta paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin.

  - Stillkuvia voidaan käyttää dokumentoimaan ylläpidon työn ennen ja jälkeen tila, tarjoten selkeää näyttöä suoritetusta työstä. Tämä voi tehostaa laadunvalvontaprosessia ja auttaa tehokkaassa seurannassa ja jatkotoimien hallinnassa. 2. Faktoihin perustuva tien kunnossapito

  - 360-asteen kuvien kattavan luonteen ansiosta tien ympäristön parempi ymmärtäminen on mahdollista, mikä voidaan integroida paikkatietojärjestelmiin ja tieomaisuuden hallintasovelluksiin luomaan tietorikas, visuaalinen esitys tieverkosta. Tämä auttaa tekemään päätöksiä siitä, mihin toimiin tulisi keskittyä juuri sillä hetkellä.

  - Stillkuviin voidaan sisällyttää metatietoja kuten sijainti, aika ja päivämäärä ja ne voidaan liittää tiettyihin kunnossapitotoimenpiteisiin. Kaikki tämä data muodostaa tietokannan, jota voidaan käyttää trendien tunnistamiseksi, tulevien kunnossapitotarpeiden ennustamiseksi ja resurssien tehokkaampaan kohdentamiseen.

   

 3. Tehostettu kommunikointi ja raportointi

  - 360-asteen kuvat luovat kokonaisvaltaisen kuvan ympäristöstä. Niitä voidaan käyttää viestintään eri sidosryhmien, kuten viranomaisten, konsulttien ja urakoitsijoiden kanssa. Todistamalla teiden ja tieomaisuuden kunnon virtuaalisesti on helpompaa perustella työtarpeet ja budjetin jakautuminen.

  - Stillkuvat toimivat tehokkaana työkaluna raportointi- ja dokumentointitarkoituksiin. Ne voidaan sisällyttää työraportteihin tuomaan visuaalista näyttöä käsitellyistä asioista, lisäten siten läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta työn hallintaprosessissa.

 

Hyödyntämällä 360-asteen kuvia ja stillkuvia tien kunnossapidossa, eri sidosryhmät voivat kehittää tapaa, jolla he työskentelevät. Edistyneet kuvausteknologiat eivät ainoastaan lisää tehokkuutta, vaan myös parantavat tielläliikkujien turvallisuutta. Panoraamanäkymä tiestä tai muusta kuvatusta alueesta mahdollistaa työn suunnittelun ja toteutuksen tarkasti sekä nopeasti. Tämä ei ainoastaan säästä aikaa, vaan myös vähentää tarvetta laajoihin paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin, mikä johtaa optimoituun resurssien käyttöön ja säästöihin.

Kuvien käyttö urakoiden ja alueiden tai tieomaisuuden dokumentoinnissa selkeyttää ennen-jälkeen vertailua, edistäen laadunvalvontaa ja varmistaen, että kaikki tehtävät suoritetaan korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti. Hyödyntämällä 360-asteen kuvien, paikkatietojärjestelmien ja omaisuuden hallintasovellusten integroinnin mahdollistamia tietorikkaita esityksiä, kunnossapidon toimijat voivat tehdä dataan perustuvia päätöksiä kunnossapitotöiden priorisoinnista ja resurssien tehokkaasta kohdentamisesta.

 360-asteen ja stillkuvien yhdistäminen paikkatietoon perustuvaan karttaan tehostavaa huomattavasti tien kunnossapitoa ja tieomaisuuden hallintaa.
1. 360-asteen ja stillkuvien yhdistäminen paikkatietoon perustuvaan karttaan tehostavaa huomattavasti tien kunnossapitoa ja tieomaisuuden hallintaa.
Kuvausprojektissa käyttämämme Toyota Insta360-kameralla.

2. Meillä on laaja kokemus kuvausprojekteista ja kuvien turvallisesta säilyttämisestä omassa kuvankatseluohjelmassamme, Vistassa ja myös Googlen StreetView-palvelussa.

 

360-asteen kuvat antavat paremman näkymän ympäristöön ja tehostavat viestintää sidosryhmien välillä, luoden läpinäkyvyyttä ja ymmärrystä tehtävästä työstä. Kuvia hyödyntävät ohjelmistotyökalut eivät ainoastaan oikeuta kunnossapitotoimien tarpeellisuutta, vaan myös helpottavat budjettien kohdentamista konkreettisen näytön perusteella. Lisäksi stillkuvien käyttäminen raporteissa ja tienpäällä tehtävissä havainnoissa luo kuvamateriaaliin pohjautuvan todisteen suoritetusta työstä, tehostaen vastuullisuutta ja eri toimijoiden sitoutumista tieliikenteen turvallisuuden ja laadun standardeihin.

Autori tuottaa ratkaisuja, joissa työnhallinta ja 360-asteen kuvat jastillkuvat voidaan säilyttää ja hyödyntää helposti ja turvallisesti. Helppokäyttöisissä ohjelmissamme on selkeitä etuja käyttäjille. Ne hyödyntävät paikkatietoon perustuvia kuvia ja antavat käyttäjien luoda havaintoja ja suorittaa työmääräyksiä kentällä tai interaktiivisella kartalla kuvia käyttäen. Autori on markkinoiden johtava ratkaisuntarjoaja teiden kunnossapidon ja kuvien hallintaan liittyvissä ratkaisuissa. Asiakaskuntamme koostuu pääasiassa viranomaisista, urakoitsijoista ja konsulteista ja olemme aina valmiita uusiin haasteisiin. Jos kiinnostuit, ota meihin yhteyttä, niin voimme keskustella lisää siitä, miten voisimme auttaa sinua.

 
Ohjelmistoratkaisumme
 
Tuotteemme

 

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa

Published by Autori toukokuuta 3, 2024