Sähkönjakeluverkon kunnossapito

Käytön helppoutta hoitotoimenpiteiden seurantaan ja raportointiin

Ohjelmistotyökalut sähkönjakeluverkon kunnossapitoon ja omaisuudenhallintaan

Sähkönjakeluverkon kunnossapito

Sähkönjakeluverkon kunnossapidossa Autori-tietopalvelu tarjoaa monipuoliset työkalut sähköverkkoyhtiön ja urakoitsijan väliseen yhteistyöhön. Sähköverkkoyhtiö välittää vikatiedot sähköisesti urakoitsijan Autoriin ja sieltä työmääräys siirtyy automaattisesti asentajalle.

Mobiilisovelluksella työ kuitataan suoritetuksi ja tieto välittyy edelleen sähköverkkoyhtiölle. Tietopalvelussa kootaan tiedot laskutettavista töistä, välitetään kirjanpitoon sekä laskutukseen ja tuotetaan verottajan edellyttämät työmaailmoitukset. 

Sähköverkkojen kunnossapito

Autori Sähköverkkojen kunnossapito on kehitetty sähköverkkojen kunnossapidon tehokkaampaa työnohjausta varten. Kokonaisvaltainen ratkaisu sisältää web-palvelun toimistolla tehtävään tilausten hallintaan, työnohjaukseen, kirjausten hyväksyntään ja laskutukseen sekä mobiilisovelluksen kenttätyöhön ja sen raportointiin.

Sähköverkkojen kunnossapidon on kehitetty sähköverkkojen kunnossapidon tehokkaampaa työnohjausta
Ohjelmistotyökalut sähkönjakeluverkon kunnossapitoon ja omaisuudenhallintaan

Sähköverkon omaisuudenhallintaa

Tallenna sähköverkon omaisuus digitaalisesti käyttäen 360-asteen kuvia tai stillkuvia. Hyödynnä kuvamateriaalia työmääräysten jakamiseen, havaintojen tekemiseen ja paljon muuhun.

Aliurakointia sisältäville tehtäville merkataan työn suorittava aliurakoitsija, jolloin kyseinen aliurakoitsija näkee tarvittavat tiedot tehtävästä ja voi raportoida suoritetun työn suoraan järjestelmään.

Kaikki yhdestä paikasta

Lisäksi ratkaisu tarjoaa urakoitsijan tekemistä tehostavia muita toimintoja, kuten hinnastojen, asiakas-, aliurakoitsija- ja henkilöstötietojen ylläpitoa sekä työmaapöytäkirjojen, -raporttien ja muiden dokumenttien hallintaa.
Sähköverkkojen kunnossapidon on kehitetty sähköverkkojen kunnossapidon tehokkaampaa työnohjausta
Sähkönjakeluverkon kunnossapito

Työnohjaus ja raportointi

Työn tekemiseen tarvittavien tietojen välittyminen automaattisesti asentajalle ja reaaliaikainen työnohjaus ja –seuranta tehostavat urakoitsijoiden toimintaa huomattavasti. Työyksiköiden ja tuntien kirjaaminen heti maastossa ja tiedon välittäminen TIEKE-standardin mukaisesti loppuasiakkaalle, tuntikirjanpitoon ja laskutukseen selkeyttää toimintaa ja nopeuttaa tiedonkulkua.

Miksi Autori Field Tools?

Reaaliaikaisen datan avulla Autori Field Tools auttaa urakoitsijoita, viranomaisia ja konsultteja saamaan paremman käsityksen teiden, katujen ja muiden omaisuustietojen tilanteesta. Näin on mahdollista estää virheellisiä tulkintoja ja luoda  lisäarvoa infrastruktuurin ylläpidolle ja omaisuudenhallinnalle.

Autori Field Tools auttaa urakoitsijoita, viranomaisia ja konsultteja saamaan paremman käsityksen teiden, katujen ja muiden omaisuustietojen tilanteesta

Palveluja omaisuudenhallinnan haasteisiin

Tehosta monipuolisten sovellustemme avulla omaisuudenhallintaa. Autori auttaa visualisoimaan infrastruktuurisi näytöllesi, mikä mahdollistaa laadunvarmistuksen, inventaarion ja työnkulun hallinnan.

Palveluja omaisuuden hallinnan haasteisiin

Oletko valmis toimimaan?

Ratkaisumme sopivat kaikille jotka:

  • Tarvitsevat älykkäitä ratkaisuja reaaliaikaisen tilannekuvan teiden ja katujen kunnossapitoon
  • Haluavat visualisoida etänä infra omaisuutta ja suunnitella ylläpitotoimia
  • Haluavat hallinnoida ja hyödyntää 360 ja 2D kuvia

Jos kiinnostuit, sovitaan ilmainen demoesittely >>>