Teiden ja katujen kunnossapito

Tehokkaat työkalut kunnossapitoon sekä viranomaisille että palveluntuottajille, urakoitsijoille ja konsulteille.

Autori Field Tools provides real-time asset management and inventory maintenance for different fields of road and electricity management, road marking, winter maintenance and more.

Teiden ja katujen tehokkaaseen kunnossapitoon

Maanteiden kunnossapidossa Autori tarjoaa tehokkaat ja ainutlaatuiset kattavat palvelut teiden ja katujen kunnossapitoon.  

Autorin toimialakohtaiset tietopalvelut tarjoavat tarvittavat ominaisuudet kunnossapidon osapuolille teiden, omaisuuden ja kunnon hallintaan, toimenpiteiden suunnitteluun, työnohjaukseen, kunnossapidon valvontaan ja toteutumisen raportointiin.

Autori on hyödyntänyt laajaa kokemustaan kattamaan kaiken teiden ja katujen kunnossapitoon liittyvää toimintaa. He ovat kehittäneet palvelun alueurakoitsijoille, joka kattaa tiedonkeruun, töiden ohjaamisen ja seurannan sekä raportoinnin peruskunnossapidon alueurakoissa. Lisäksi he ovat suunnitelleet ja kehittäneet oman palvelun päällystysurakoitsijoille, joka kattaa teiden, katujen ja yksityisten kohteiden päällystys- ja paikkausurakat. Katumerkintöihin on myös oma erityinen palvelu, joka helpottaa tiemerkintöjen suunnittelua, kohteiden hallintaa, työnohjausta ja seurantaa.

Päällystys- ja paikkausurakat

Autori Pavement on kehitetty päällystysurakoitsijoille teiden, katujen ja yksityisten kohteiden päällystys- ja paikkausurakoita varten. Sen avulla urakoitsija hallitsee urakoita tehokkaammin ja saa paremman tilannekuvan urakoiden eri kohteista. Monipuolisen karttanäkymän kautta työjohto voi ohjata omia työryhmiä entistä tehokkaammin.

Autori Pavementin avulla päällystys ja paikkaustoimenpiteiden suunnittelu helpottuu juuri niiden tarpeisiin kehitetyillä toiminnoilla. Kentällä tehty työ tehostuu, kun kaikki tarpeellisen tieto kohteesta on aina saatavilla heti maastossa. Karttanäkymän avulla esimerkiksi urakkarajat, päällystetyypit, -vuodet ja –menetelmät sekä kaivo-, ja rumputiedot ovat valittavissa lisäinformaatioina ja säätiedot sekä kelikamerakuvat ovat nähtävissä kartalla napin painalluksella.

Lisäksi toiminta tehostuu ja urakoiden tilannekuva paranee, kun tehdyt toimenpiteet, käytetyt massamäärät, raportit, työmaapäiväkirjat ym. kirjataan työtehtävän ja urakan mukaan optimoiduilla toiminnoilla heti maastossa. Autori viestintätoiminnon, Harja-integraation ja reaaliaikaisen tiedon jakamisen ansiosta työnohjaaminen ja sen seuraaminen ja raportointi tehostuvat huomattavasti samalla kuin työn mielekkyys paranee.

Kuntien paikkausurakoissa tilaaja voi lisäksi itse suunnitella paikkauskohteita ja –toimenpiteitä, tehdä tilauksia suunnitelmien perusteella ja seurata tilattujen töiden etenemistä reaaliajassa.

Autori Pavement on kehitetty päällystysurakoitsijoille teiden, katujen ja yksityisten kohteiden päällystys- ja paikkausurakoita varten
Tiemerkintä –tuotteen kehityksessä on hyödynnetty Autorin pitkäaikaista kokemusta tiemerkintöjen suunnittelun, kohteiden hallinnan, työnohjauksen ja seurannan tarpeista

Tiemerkintäurakat

Autori Tiemerkintäpalvelun käyttäjät ovat katumerkinnöistä vastaavat tilaajat, työnjohtajat ja urakoitsijoiden työnjohto ja työntekijät.

Autorin Tiemerkintä –tuotteen kehityksessä on hyödynnetty Autorin pitkäaikaista kokemusta tiemerkintöjen suunnittelun, kohteiden hallinnan, työnohjauksen ja seurannan tarpeista. Tuote on kehitetty vastaamaan kuntien ja urakoitsijoiden tarpeita ja sitä käytetään monissa kuntaurakoissa toiminnan selkeyttämiseksi ja ajantasaisen tilannekuvan saamiseksi sekä pienmerkintärekisterin ylläpitämiseksi.

Tie- ja katuvalaistusurakat

Autori Road Lightingin käyttäjät ovat kuntien tai liikelaitosten ulkovalaisinomaisuudesta ja sen kunnossapidosta vastaavat tilaajat työnjohtajat ja urakoitsijoiden työnjohto ja työntekijät.

Autori Ulkovalaistus on kehitetty tievalaistusten omistajille, kunnille, kaupungeille ja liikelaitoksille sekä valaistusten kunnossapidosta ja huolloista vastaaville urakoitsijoille.

Autori Ulkovalaistus mahdollistaa keskitetyn ja tehokkaan valaisinomaisuuden hallinnan. Olemassa olevan rekisterin tuominen Autori Ulkovalaistus palveluun ja/tai valaistusomaisuuden inventointi maastossa on suoraviivasta. Toiminta tehostuu, kun vikahavainnot ja hoitotoimenpiteiden yksityiskohtaiset tiedot ovat sidottuja kohteisiin ja aina helposti saatavilla maastossa. Vikahavaintojen kirjaaminen ja niiden pohjalta tehtävien työmääräysten luonti tiimikohtaisesti on helppoa.

Laadunvarmistusta tehostavat keskustarkastuksia, maadoitusmittauksia ja pylvästarkastuksia varten optimoidut kirjauslomakkeet. Reitinkeräys-toiminnon avulla tehtyjen huoltokierrosten reitit ja niiden pituudet ovat myös helposti tallennettavissa palveluun.

Autori Road Lightingin käyttäjät ovat kuntien tai liikelaitosten ulkovalaisinomaisuudesta ja sen kunnossapidosta vastaavat tilaajat työnjohtajat ja urakoitsijoiden työnjohto ja työntekijät

Autori Pavement

Kaikki tarvittavat palvelut teiden ja katujen päällystystöihin.

icon-daily-image-360-operations-road-maintenance-street-view-iot-electricity
Kartasta tehoa päällystysurakoihin
Autori Pavementin avulla päällystys ja paikkaustoimenpiteiden suunnittelu helpottuu juuri niiden tarpeisiin kehitetyillä toiminnoilla. Kentällä tehty työ tehostuu, kun kaikki tarpeellisen tieto kohteesta on aina saatavilla heti maastossa. Karttanäkymän avulla esimerkiksi urakkarajat, päällystetyypit, -vuodet ja –menetelmät sekä kaivo-, ja rumputiedot ovat valittavissa lisäinformaatioina ja säätiedot sekä kelikamerakuvat ovat nähtävissä kartalla napin painalluksella.
Real-time status sharing on Autori platform of 360 image viewer and road maintenance and work management.
Realiaikainen tilannetieto

Lisäksi toiminta tehostuu ja urakoiden tilannekuva paranee, kun tehdyt toimenpiteet, käytetyt massamäärät, raportit, työmaapäiväkirjat ym. kirjataan työtehtävän ja urakan mukaan optimoiduilla toiminnoilla heti maastossa.

Device integrations with Autori platform of 360 image viewer and road maintenance and work management.
Palvelua tukevat integraatiot

Autori viestintätoiminnon, Harja-integraation ja reaaliaikaisen tiedon jakamisen ansiosta työnohjaaminen ja sen seuraaminen ja raportointi tehostuvat huomattavasti samalla kuin työn mielekkyys paranee.

Autori Road Marking

Katu ja tiemerkintäurakoihin.

Building Office Environment describing Autori platform of 360 image viewer and road maintenance and work management.
Kaikkiin katumerkintätarpeisiin
Tuote on kehitetty vastaamaan kuntien ja urakoitsijoiden tarpeita ja sitä käytetään monissa kuntaurakoissa toiminnan selkeyttämiseksi ja ajantasaisen tilannekuvan saamiseksi sekä pienmerkintärekisterin ylläpitämiseksi.
Device integrations with Autori platform of 360 image viewer and road maintenance and work management.
Palvelua tukevat integraatiot

Autori Field Tools tarjoaa REST API -liittymän, jonka avulla voidaan integroida ulkoisten IT-järjestelmien kanssa.

icon-image-360-projects-road-maintenance-street-view-iot-electricity
Kattaa koko työnkulun

Autorin Tiemerkintä –tuotteen kehityksessä on hyödynnetty Autorin pitkäaikaista kokemusta tiemerkintöjen suunnittelun, kohteiden hallinnan, työnohjauksen ja seurannan tarpeista.

 

Miksi Autorin Field Tools?

Reaaliaikaisen datan avulla Autori Field Tools auttaa urakoitsijoita, viranomaisia ja konsultteja saamaan paremman käsityksen teiden, katujen ja muiden omaisuustietojen tilanteesta. Näin on mahdollista estää virheellisiä tulkintoja ja luoda  lisäarvoa infrastruktuurin ylläpidolle ja omaisuuden hallinnalle.

Reaaliaikaisen datan avulla Autori Field Tools auttaa urakoitsijoita, viranomaisia ja konsultteja saamaan paremman käsityksen teiden, katujen ja muiden omaisuustietojen tilanteesta

Palveluja omaisuuden hallinnan haasteisiin

Autori platformi tekee omaisuuden hallinnasta tehokkaampaa. Autori auttaa visualisoimaan infrastruktuurisi näytöllesi, mikä mahdollistaa laadunvarmistuksen, inventaarion ja työnkulun hallinnan.

Palveluja omaisuuden hallinnan haasteisiin

Oletko valmis toimimaan?

Ratkaisumme sopivat kaikille jotka:

  • Tarvitsevat älykkäitä ratkaisuja reaaliaikaisen tilannekuvan teiden ja katujen kunnossapitoon
  • Haluavat visualisoida etänä infra omaisuutta ja suunnitella ylläpitotoimia
  • Haluavat hallinnoida ja hyödyntää 360 ja 2D kuvia

Jos kiinnostuit, sovitaan ilmainen demoesittely >>>