By Autori on marraskuuta 28, 2023

Autori tukee Väyläviraston vaatimaa varuste- ja laitetiedonhallintaa

Autorin ratkaisu täyttää maanteiden hoitourakoiden vaatimuksen varuste- ja laitetiedon päivittämisestä. Autori integroituu Väyläviraston tiestötietojärjestelmään Velhoon ja mahdollistaa urakoitsijalle varuste- ja laitetiedon päivittämisen kenttätöiden yhteydessä ilman manuaalista erillisraportointia tilaajalle. Se tukee Väyläviraston ja ELY:n vaatimusta siitä,  että järjestelmällä tulee pystyä tuottamaan digitaalisesti varuste- ja laitetietoa.

 Autori Field Tools ja Väyläviraston Velho rajapinta.

Ratkaisun kehitys aloitettiin kesällä 2022 yhteistyössä urakoitsijoiden, Väyläviraston ja Velho-toimijoiden kanssa.

Varustelajeja Autorissa on julkaistu jo useita. Ratkaisu on tällä hetkellä jo Autorilla töitä raportoivien maanteiden hoitourakoitsijoiden käytössä urakoitsijoiden käytössä ja he ovat tehneet sillä satoja varuste- ja laitetiedon päivityksiä sujuvasti Velho-järjestelmään.

Autori on järjestänyt koulutusta ja infoja urakoitsijoille, Väylävirastolle, ELY-keskuksille ja tiestötieto- operaattoreille.

Lue lisää Velho-allianssista Väyläviraston sivuilta: https://vayla.fi/tietoa-meista/tutkimus/tieverkon-kunnonhallinta/velho-allianssi

Velhon ohjesivusto: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/

Published by Autori marraskuuta 28, 2023