By Autori on marraskuuta 27, 2023

Autorin palvelut uudistuvat

Autorin palvelut uudistuvat
1:02

Autori tuo tänään 10.2.2023 markkinoille päivitetyn palvelun, joka mullistaa ylläpitotyön ja varuste- ja omaisuudenhallinnan kokonaan. Autorin palvelut tulevat tehostamaan kunnossapitotoimia ja laadunvalvontaa entisestään. Lisäksi se parantaa kustannustehokkuutta toimintojen suunnittelussa sekä varuste- ja omaisuustiedon inventoinnissa.

Autori tuo palveluihinsa uuden tavan hyödyntää 360-kuvia kunnossapitotöissä ja myös kenttätöiden suunnittelussa. Laadunvalvonta on entistä ketterämpää, sillä uusi palvelu tarjoaa reaaliaikaista tietoa ja mahdollistaa nopean ja tehokkaan puuttumisen mahdollisiin ongelmiin. Omaisuuden inventaariotyö ja sen hallinta tulevat olemaan entistä tehokkaampaa ja turvallisempaa, kun kaikki tiedot ovat helposti saatavilla yhdestä paikasta. 360-kuvamateriaalin integrointi osaksi operatiivista toimintaa tuo lisää avoimuutta ja helppoutta työskentelyyn.

 

Autori uudistaa palvelujaan yksityisellä Vista-kuvakatselimella, joka mahdollistaa esimerkiksi 360-, still- ja dronekuvien tallentamisen ja niiden hyödyntämisen kunnossapidon ja omaisuudenhallinnan urakoissa

Toiminnan suunnittelu helpottuu merkittävästi, kun kuvia voi tarkastella paikkatiedon avulla ja tehdä päätöksiä perustuen selkeään visuaaliseen informaatioon. Tämä innovaatio tehostaa työskentelyä ja parantaa lopputulosta entisestään. Uusi tapa hyödyntää 360-kuvia kunnossapitotöissä ja kenttätöiden suunnittelussa tarjoaa mahdollisuuden nähdä yksityiskohtaisesti eri näkökulmista ja helpottaa siten päätöksentekoa.

Paikkatiedon avulla kuvat voidaan sijoittaa tarkasti oikeille paikoilleen, mikä merkittävästi lisää tehokkuutta ja tarkkuutta koko toiminnan suunnittelussa. Kuvien hyödyntäminen mahdollistaa työprosessien sujuvan etenemisen ja varmistaa, että lopputulos on entistäkin laadukkaampi. Paikkatiedon avulla kuvien visualisointi auttaa tekemään päätöksiä perustuen selkeään ja havainnolliseen informaatioon, mikä edelleen tehostaa toimintaa ja varmistaa parhaan mahdollisen lopputuloksen. Kuvien tarkka sijoittaminen oikeille paikoilleen lisää tehokkuutta ja tarkkuutta koko toiminnan suunnittelussa. Työskentely on entistä sujuvampaa ja lopputulos on tarkastettavissa ja verrattavissa urakan alkupisteeseen, jolloin voidaan tehdä tarkkaa laadunvarmistusta ja varmistaa, että jokainen pienikin yksityiskohta on huomioitu ja työ täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset. Tämä takaa, että lopputulos on korkealaatuinen ja vastaa asiakkaan odotuksia.

Laadunvalvonta on olennainen osa kunnossapitotöitä, ja sen avulla varmistetaan työn laatu ja tehokkuus. Mahdollisuus vertailla urakan edistymistä ja lopputulosta alkuperäiseen suunnitelmaan on avainasemassa, sillä se takaa, että kaikki vaiheet suoritetaan ammattitaitoisesti ja suunnitellusti. Tarkka seuranta ja vertailu auttavat havaitsemaan mahdolliset poikkeamat ajoissa ja tekemään tarvittavat korjaustoimenpiteet. Näin varmistetaan, että työ etenee sujuvasti ja lopputulos vastaa kaikkia laatustandardeja. Laadunvalvonta on siis keskeinen osa Autorin palveluita, ja sen avulla asiakkaat voivat luottaa siihen, että heidän varusteensa ja omaisuutensa ovat aina parhaissa mahdollisissa käsissä.

Palvelu tarjoaa myö mahdollisuuden tehostaa työskentelyä entisestään ja varmistaa, että lopputulos vastaa aina korkeimpia laatustandardeja. Kuvien tarkka sijoittaminen oikeille paikoilleen paikkatiedon avulla varmistaa, että jokainen pienikin yksityiskohta otetaan huomioon ja työ sujuu saumattomasti. Tämä varmistaa, että kunnossapitotyöt etenevät tehokkaasti.

Jos haluatte kuulla lisää uudesta palvelusta tai 360 kuvien saamisesta käyttöönne, ottakaa yhteyttä info@autori.fi

 

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa

Published by Autori marraskuuta 27, 2023