Underhåll av eldistributions netverk

Enkel användning för att övervaka och rapportera om behandlingsåtgärder.

Programvaruverktyg för kontoret och fältet med Autori

Programvaruverktyg för kontoret och fältet

I underhållsarbetet av eldistributions netverk erbjuder Autori en omfattande uppsättning verktyg för ett effektivt samarbete mellan elnätsbolaget och entreprenören. Elnätsbolaget skickar elektroniskt över felrapporter till entreprenörens Autori-system, varifrån arbetsordrar automatiskt dirigeras till den ansvariga installatören.

Med en mobilapp märks arbeten snabbt som klara, varpå faktureringsdata och arbetsplatsanmälningar enligt skattemyndighetens krav omedelbart skickas till elnätsbolaget för bokföring.

I underhåll av elnätet

Denna lösning har utvecklats för att förbättra underhållet av elnäten också. I helhetslösningen ingår en onlinetjänst för orderhantering, arbetsledning, redovisning och faktureringsgodkännande samt en mobilapplikation för fältarbete och rapportering.

 Programvaruverktyg för kontoret och fältet i eldistribution
Underhåll av eldistributions netverk med Autori programvaruverktyg och tillgångs hantering

Förvaltning av elnätstillgångar

Dokumentera elnätstillgångar i digitalt format i form av 360-gradersbilder eller stillbilder. Använd bilder för att dela arbetsorder, göra observationer och mer.

Automatisk överföring av nödvändig information till installatören och realtidsarbetsledning och -uppföljning förbättrar entreprenörernas verksamhet betydligt.

Hantera allt från ett ställe

Utöver det erbjuder andra funktioner som effektiviserar entreprenörens arbete, såsom underhåll av prislistor, kund-, underentreprenörs- och personalinformation, samt hantering av arbetsplatsprotokoll, rapporter och andra dokument.

Customer-Stories-Elte3
Field-Tools-reitit-

Arbetsledning och rapportering

Att bokföra arbetsenheter och timmar direkt på plats och överföra informationen enligt TIEKE-standarden till slutkunden, tidsredovisning och fakturering klarlägger verksamheten och snabbar upp informationsflödet.

För uppgifter som innefattar underentreprenader markeras den underentreprenör som utför arbetet, vilket gör att den aktuella underentreprenören kan se nödvändig information om uppgiften och rapportera det utförda arbetet direkt till systemet.

Varför Autori Field Tools?

Genom att använda realtidsdata hjälper Autori Field Tools entreprenörer, myndigheter och konsulter att få en bättre förståelse för läget på vägar, gator och annan ägandeinformation. På så sätt kan felaktiga tolkningar förhindras och mervärde skapas för infrastrukturförvaltning och tillgångshantering.

På så sätt kan felaktiga tolkningar förhindras och mervärde skapas för infrastrukturförvaltning och tillgångshantering.

Tjänster för utmaningar inom tillgångshantering

Autori-plattformen förbättrar hanteringen av tillgångar. Autori hjälper till att visualisera din infrastruktur på skärmen, vilket möjliggör kvalitetssäkring, inventering och arbetsflödeshantering.

Vill visualisera infrastrukturella tillgångar på distans och planera underhållsåtgärder

Är du redo att ta action?

Detta är för alla  som:

  • Behöver intelligenta lösningar för att få en realtidsbild av väg- och gatunderhåll
  • Vill visualisera infrastrukturella tillgångar på distans och planera underhållsåtgärder
  • Vill administrera och dra nytta av 360 och 2D-bilder

Om du är interessad, låt oss boka en gratis demovisning >>>