Vård av vägar och gator

Enklare hantering av övervakning och rapportering av behandlingsåtgärder.

 För året runt underhåll av vägar och gator

För året runt underhåll av vägar och gator

Autori erbjuder effektiva verktyg för väghållningssektorn, både för myndigheter och tjänsteleverantörer, entreprenörer och konsulter.

De branschspecifika Autori-tjänsterna ger de funktioner som underhållsaktörerna behöver för hantering av vägar, egendom och tillstånd, planering av åtgärder, arbetsledning, övervakning av underhåll och rapportering av utförandet.

Under ett år har olika behov beaktats i Autori-tjänsterna, där det finns särskilda funktioner för både sommar- och vinterbruk. Vid utformningen av särskilda behov för sommar- och vinteranvändning har beställarens krav och entreprenörernas verksamhet beaktats för att säkerställa effektiviteten.

Autori Vägunderhåll

Utvecklad för att samla in information, styra och följa upp vägunderhåll på områdeskontrakt.

Produkten erbjuder entreprenören verktyg för planering av rutter under offertfasen, ända fram till slutlig rapportering och överföring av data till andra system. När kontraktet inleds får entreprenören automatiskt all nödvändig bakgrundsinformation om kontraktet utöver de planerade rutternas. För vinterunderhåll kan Autori samla in rutter för en eller flera åtgärder samtidigt. Med hjälp av optimerade bokningsfunktioner och anteckningsformulär kan entreprenören enkelt dokumentera utförda arbeten enligt kraven för områdeskontrakten.

Utvecklad för att samla in information, styra och följa upp vägunderhåll på områdeskontrakt.
 Effektiva programverktyg för vägunderhåll sektorn

Effektiva programverktyg för väghållning sektorn

Med Autori Vägunderhåll kan entreprenören effektivt hantera kontraktet och få en bättre överblick över arbetet. Arbetsgrupper kan bättre styra sig till rätt plats vid rätt tidpunkt. Arbetet på fältet blir betydligt effektivare när all nödvändig information om platsen alltid är lättillgänglig och när arbetet dokumenteras och registreras med optimerade funktioner direkt på plats.

Mångsidiga integrationer

Används av entreprenörer, myndigheter och konsulter med olika profiler beroende på kontraktstyp och krav samt arbetsuppgift. Tjänsten kan användas både inom statliga och kommunala entreprenader.

Ett realtidsystem underlättar arbetet på fältet, arbetsledning och vid behov även beställaren och kvalitetskontrollanten, som kan få en begränsad vy av entreprenörens tjänst. Integrering med Trafikverkets Harja-system och olika enheter, som spridare eller liknande, underlättar och effektiviserar insamling och rapportering av data.

 
 Mångsidiga integrationer
Autori Kommunernas underhåll erbjuder en komplett lösning för verksamhetsstyrning inom underhållsbehov, från enskilda observationer till större inventeringar och därefter till arbetsorderhantering och uppföljning av genomfört arbete.

Autori Kommunernas underhåll

Denna tjänsten erbjuder en komplett lösning för verksamhetsstyrning inom underhållsbehov, från enskilda observationer till större inventeringar och därefter till arbetsorderhantering och uppföljning av genomfört arbete.

Det är speciellt utformat för personer som ansvarar för underhåll av

  • gator och allmänna områden
  • såsom grönytor
  • lekplatser
  • idrottsanläggningar och -leder
  • utrustning och maskiner

Det finns även en separat webbaserad vy för allmänheten där invånare kan se de senaste underhållsåtgärderna som gjorts på en viss områdes gator och gång- och cykelvägar.

Alltid uppdaterad

Det finns tydliga funktioner för att registrera och välja olika typer av observationer, både för sommar- och vinterbruk. Autori-tjänsten identifierar behov inom vinter-, sommar- och grönskötsel samt renhållning. Vid vinterunderhåll kan en rutt samlas in för en eller flera åtgärder samtidigt. Lagring av rutter kan göras baserat på vinter- eller sommarunderhållsuppgifterna. Produktens funktioner har också tagit hänsyn till andra åtgärder som är typiska för vintersäsongen.

Utvecklingen av Autori Kommunernas underhåll-produkten har utnyttjat Finlands Kommunförbunds allmänna uppgiftslista för områdesentreprenad från 2003 och Infra 2017-underhållsnomenklaturen publicerad av Stiftelsen för bygginformation. På så sätt har vi säkerställt att produktens funktioner och termer som används i produkten är aktuella och motsvarar de praxis som råder i finländska kommuner. Samtidigt har vi också säkerställt att nyttan med att använda produkten är så stor som möjligt.

 Alltid uppdaterad

Autori vårdtjänst

En komplett uppsättning funktioner för underhåll av vägar och gator.

Stöder effektivt kontorsarbete och verksamhet på fältet
Stöder effektivt kontorsarbete och verksamhet på fältet
Genom att använda sig av Maanteiden kunnossapidon har entreprenören bättre kontroll över uppdraget och får en överblick över hela projektet. Arbetsgrupper kan effektivare styra sig till rätt plats vid rätt tidpunkt. Arbetet på fältet blir betydligt mer effektivt när all nödvändig information om platsen alltid är lättillgänglig och när utfört arbete dokumenteras och registreras med optimerade funktioner direkt ute på fältet.
Mångsidiga rutinfunktioner
Mångsidiga rutinfunktioner

Produkten erbjuder entreprenören verktyg för planering av rutter under offertfasen ända fram till slutlig rapportering och överföring av data till andra system. Vid projektets start får entreprenören automatiskt alla nödvändiga bakgrundsuppgifter för projektet i Autori-systemet, utöver de planerade rutterna. För vinterväghållning kan Autori samla in rutter för antingen en eller flera åtgärder samtidigt. Tack vare optimerade bokningsfunktioner och anteckningsformulär är det enkelt för entreprenören att bokföra utförda arbeten i enlighet med kraven för områdesentreprenader.

Tjänsten stöds av integrationer
Tjänsten stöds av integrationer

Integration med myndigheternas system och olika enheter, som spridningsutrustning etc., underlättar och effektiviserar insamling och rapportering av information.

Enkelhet i rapportering
Enkelhet i rapportering

En realtidsanpassad system underlättar arbete i fält, arbetsledning och ger efter behov beställaren och kvalitetskontrollanten en begränsad vy av entreprenörens tjänst. 

Alla drar nytta av vårdkontrakt med Autoris tjänster
Alla drar nytta av vårdkontrakt

Autori Vägunderhåll används av entreprenörer, myndigheter och konsulter med olika profiler beroende på entreprenadform och krav samt arbetsuppgift. Tjänsten är lämplig för användning både inom statliga och kommunala entreprenader.

Bilder av vägnätet som en del av planering och rapportering
Bilder av vägnätet som en del av planering och rapportering
Användningen av bilder ger mångsidighet till Field Tools-funktionerna och underlättar rapportering och särskilt arbetsplanering.

Varför Autorin Field Tools?

Med hjälp av realtidsdata hjälper Autori Field Tools entreprenörer, myndigheter och konsulter att få en bättre förståelse för läget på vägar, gator och annan fastighetsinformation. På så sätt kan felaktiga tolkningar förhindras och mervärde skapas för infrastrukturförvaltning och fastighetsförvaltning.

Med hjälp av realtidsdata hjälper Autori Field Tools entreprenörer, myndigheter och konsulter att få en bättre förståelse för läget på vägar, gator och annan fastighetsinformation.

Tjänster för utmaningar inom tillgångshantering

Autori-plattformen gör hanteringen av tillgångar mer effektiv. Med Autori kan du visualisera din infrastruktur på skärmen, vilket möjliggör kvalitetskontroll, inventering och arbetsflödeshantering.

Vill hantera och dra nytta av 360 och 2D-bilder

Är du redo att ta action?

Det här är för alla som:

  • Behöver smarta lösningar för realtidsövervakning av vägar och gator
  • Vill visualisera infrastrukturföremål på distans och planera underhållsåtgärder
  • Vill hantera och dra nytta av 360 och 2D-bilder

Om du är intresserad, boka en gratis demo >>>