By Autori on huhtikuuta 12, 2024

Ohjelmistotyökalut sekä teiden ja katujen kunnossapito talven jälkeen

Ohjelmistotyökalut sekä teiden ja katujen kunnossapito talven jälkeen
4:30
Kun talvikausi päättyy, koittaa kunnille ja tieurakoitsijoille jälleen jokakeväinen haaste: routavauriot, kuopat ja halkeamat voivat aiheuttaa vahinkoja erityisesti ajoneuvoille. Teknologian kehittyessä ohjelmistotyökaluista on tullut korvaamaton apu teiden, katujen ja infrastruktuurin kunnossapidossa. Tässä artikkelissa jaamme joitakin näkökulmia siitä, miten nykyaikaiset ohjelmistoratkaisut muuttavat tapaa, jolla hallitsemme ja toteutamme kevään ja alkukesän aikaisia kunnossapidon toimia.
 
Software-tools-for-road-maintenance-operations-such-as-potholes,-cracks-and-routeplanning-or-infrastructure-maintenance-after-winter

 

1. Paikkatietojärjestelmät (GIS)

Paikkatietojärjestelmät ovat erilaisiin käyttötarkoituksiin luotuja sovelluksia, jotka mahdollistavat päätösten tekemisen sijaintiin perustuen. GIS-teknologia mahdollistaa tien analysoinnin tunnistaen alueet, jotka vaativat kiireellistä huomiota. Yhdistämällä GIS-datan tien kunnossapidon tietokantoihin, eri toimijat voivat priorisoida kunnossapitotoimia näiden tietojen perusteella. Toimintaa voidaan tehostaa kun päätöksien taustalla on kokonaisvaltainen kuva kulloinkin vallitsevasta tilanteesta. Järjestelmät mahdollistavat usein myös reittisuunnittelun ja reitinkeruun, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi suunnittelussa ja jälkitarkastuksissa.

 

2. Omaisuudenhallintajärjestelmä

Omaisuudenhallintajärjestelmiä käyttävät viranomaiset (kuten Suomessa Väylävirasto), urakoitsijat ja konsultit voivat pitää kirjaa heidän käytettävissään olevasta laitteistosta ja resursseista. Näin toimintoja voidaan aikatauluttaa paremmin ja jakaa esimerkiksi työmääräyksiä tai seurata kunnossapitotoimien edistymistä.

 

3. Tilausten hallinta

Tilauksien hallintaan suunnitellut ohjelmistotyökalut voivat tehostaa prosessia, jossa käsitellään tieongelmia. Ne mahdollistavat tehokkaan työtilausten luomisen, lähettämisen ja seuraamisen tiettyjen tieosuuksien siivoukseen, kuoppaisten korjaamiseen ja roskien poistamiseen.

 

4. Dronet ja tekoäly teiden ja infran kunnossapidossa

Kameroilla ja tekoäly-ominaisuuksilla varaustetut dronet pystyvät nopeasti tarkastamaan tiet tunnistaen alueet, jotka vaativat kunnossapitoa. Ilmakuvia voidaan tarkastella siihen suunnitellun kuvakatselimen avulla ja luoda työmääräyksiä tekoälyn tai ihmissilmän tekemien havaintojen perusteella. Tekoälyä hyödyntävät ohjelmistot ovat kehittyneet nopeasti ja ne voivat hyvin pitkälle analysoida kuvia havaitakseen kuopat, halkeamat ja muut niillä esiintyvät ongelmat, vähentäen tarvetta manuaalisille tarkastuksille. Ilmakuvien hyödyntäminen ja sähköä käyttävien dronejen käyttäminen on lisäksi ympäristöystävällinen polttoainetta kuluttavien ja huomattavia hiilidioksidipäästöjä tuottavien ajoneuvojen korvike.

 

5. Ympäristövaikutusten seuranta

Ohjelmistot, jotka seuraavat tiesuolan ja kemikaalien ympäristövaikutuksia, auttavat suunnittelemaan ympäristöystävällisiä kunnossapito-operaatioita. Analysoimalla kerättyä dataa, urakoitsijat  voivat valita kestävämpiä menetelmiä ja materiaaleja teiden ja katujen kunnossapitoon, jolloin optimoidaan sekä hiilijalanjälkeä että käytettyjä resursseja.

 

6. Julkiset raportointialustat

Mobiili- ja verkkosovellukset mahdollistavat tieolosuhteista ja kunnossapito-operaatioista raportoinnin reaaliajassa. Erityyppiset sovellusalustat voidaan integroida urakoitsijoiden käyttämiin järjestelmiin, jolloin reaaliajassa päivittyvä data on nopeasti saatavilla ja sen perusteella voidaan tehdä erityyppisiä päätöksiä ja toimia. Esimerkiksi työmatka-, viikonloppu- ja lomaliikenne hyötyy julkisesti saatavilla olevista tiedoista.

 

Teiden ja katujen kunnossapito-ohjelmistot 2024

Tuotteemme kattavat mainitut ohjelmistotyökalut ja paljon muuta. Olemme tarjonneet viranomaisille, urakoitsijoille ja konsulteille huipputeknologiaa vuodesta 1988 lähtien, kun aloitimme toimintamme alalla. Siitä lähtien olemme nähneet internetin, mobiiliteknologian, droonien ja tekoälyn nousun. Olemme osaltamme omaksuneet teknologisen kehityksen luomalla innovatiivisia ohjelmistoja asiakkaillemme auttaaksemme heitä kasvussa ja resurssien kohdentamisessa.

Field Tools suunnitteluun ja kenttätyöhön: Autori Field Tools

Vista kuvankatseluohjelma 360-, still- ja drone-kuvia varten sekä osana omaisuudenhallintaa: Autori Vista

Olethan meihin yhteydessä mikäli sinulla herää kysymyksiä tai olet kiinnostunut tarjoamistamme palveluista.

 

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa

Published by Autori huhtikuuta 12, 2024