Underhåll av vägar och gator

Effektiva verktyg för underhåll till både myndigheter och tjänsteleverantörer, entreprenörer och konsulter.

Framstående programvarulösningar

Se vår video för att upptäcka hur smidigt och snabbt du kan skapa, tilldela och följa upp fältarbete med våra banbrytande programverktyg. Vi har varit ledande inom detta område i över 35 år.

Effektic underhåll av vägar och gator med Autoris tjänster

För effektivt underhåll av vägar och gator

Autori erbjuder effektiva och unika omfattande tjänster för underhåll av vägar och gator. Vår branschspecifika informations- och datatjänster ger de nödvändiga funktionerna för vägunderhållsaktörer att hantera vägar, egendom och skick, planera åtgärder, styra arbetsprocessen, övervaka underhållet och rapportera utförandet.

Smidig kontroll av arbeten och väg tillgångar

Autori har utnyttjat sin omfattande erfarenhet för att täcka alla aktiviteter som rör underhåll av vägar och gator. De har utvecklat en tjänst för områdesentreprenörer som omfattar datainsamling, styrning och övervakning av arbeten samt rapportering vid grundläggande underhållsprojekt.

Dessutom har de utformat och utvecklat en egen tjänst för beläggningsentreprenörer som omfattar beläggning och reparation av vägar, gator och privata objekt. Det finns även en särskild tjänst för vägmärkning, som underlättar planering, hantering, arbetsledning och övervakning av vägmärkningar.

Autori har utnyttjat sin omfattande erfarenhet för att täcka alla aktiviteter som rör underhåll av vägar och gator. De har utvecklat en tjänst för områdesentreprenörer som omfattar datainsamling, styrning och övervakning av arbeten samt rapportering vid grundläggande underhållsprojekt

Beläggning- och lagning

Autori Pavement är utvecklad för beläggningsentreprenörer för beläggnings- och reparationserbjudanden för vägar, gator och privata projekt. Med hjälp av Autori Pavement kan entreprenören effektivisera sina uppdrag och få en bättre överblick över olika projekt. Genom en mångsidig kartvy kan arbetsledningen effektivare styra sina egna arbetsgrupper.

Det underlättar planeringen av beläggnings- och reparationsåtgärder med funktioner som är speciellt utformade för dessa behov. Arbetet på fältet blir mer effektivt när all relevant information om projektet alltid finns tillgänglig omedelbart ute på fältet.

Autori Pavement är utvecklad för beläggningsentreprenörer för beläggnings- och reparationserbjudanden för vägar, gator och privata projekt
Med Autori Pavement blir planeringen av beläggning och reparationer enklare med speciellt utvecklade funktioner för deras behov

Från kartan till effektiva beläggningsarbeten

Med Autori Pavement blir planeringen av beläggning och reparationer enklare med speciellt utvecklade funktioner för deras behov. Genom kartvyn kan till exempel entreprenadavgränsningar, beläggningstyper, -år och -metoder samt information om brunnar och avloppsrör väljas som tilläggsinformation, och väderinformation samt vägkamerabilder kan visas på kartan med bara ett knapptryck.
Real-tids situation information

Real-tids situation information

Dessutom förbättras verksamheten och översikten över projekt när genomförda åtgärder, använda mängder, rapporter, arbetsplatsdagböcker osv. registreras enligt optimerade funktioner för arbetsuppgiften och projektet direkt på plats.

 Tjänsten stöds ava integrationer

Tjänsten stöds ava integrationer

Med kommunikationsfunktion, Harja-integrationen och realtidsinformationens delning, kommer arbetsledningen och dess uppföljning och rapportering att effektiviseras betydligt samtidigt som arbetsglädjen förbättras.

Field-Tools-for-various-road-and-asset-or-work-management-maintenance-needs
 • Med direktregistrering av åtgärder och användning av material och rapporter anpassat efter projekt ökar vi effektiviteten och förbättrar projektöversikten genom våra optimerade funktioner

 • Harja-integration och realtidsdatautbyte optimerar arbetsledningens övervakning, uppföljning och rapportering

 • I kommunala reparationsprojekt möjliggör vi för beställaren att självständigt planera, beställa och i realtid följa upp arbeten.
Upptäck hur våra applikationer kan berika just ditt liv

Boka en kostnadsfri presentation med en av våra experter för att fördjupa dig i våra programvarulösningar.

Vägmarkering

Användarna av Autori Road marking-tjänsten är beställare som ansvarar för gatumarkeringar, arbetsledare och arbetsledning för entreprenörer samt arbetspersonal.

Det har dra nytta av Autoris långvariga erfarenhet av behoven för planering, hantering, arbetsstyrning och övervakning av vägmarkeringar. Produkten har utvecklats för att möta kommunernas och entreprenörernas behov och används i många kommunala entreprenader för att tydliggöra verksamheten och få en aktuell situationbild samt för att underhålla en register över småmarkeringar.

Användarna av Autori Road marking-tjänsten är beställare som ansvarar för gatumarkeringar, arbetsledare och arbetsledning för entreprenörer samt arbetspersonal.
För alla gatmarkering behov

För alla gatmarkering behov

Produkten möter kommunernas och entreprenörernas behov genom att förbättra tydligheten och översikten i projekt, samt underhålla register över små markeringar.

 Tjänsten stöds av integrationer

Tjänsten stöds av integrationer

Autori Road marking, ett del av Field Tools erbjuder en REST API-gränssnitt som möjliggör integration med externa IT-system.

Täcker hela arbetsflödet

Täcker hela arbetsflödet

I utvecklingen av Autori Road marking-produkten har vi dra nytta av sin långvariga erfarenhet inom planering av vägmarkeringar, hantering av projekt, arbetsstyrning och övervakningsbehov.

Väg- och gatubelysning

Autori Road lighting användare är beställare som ansvarar för kommunernas eller företagens utomhusbelysningsanläggningar och deras underhåll, arbetsledare och arbetsledning för entreprenörerna och deras anställda.

Det har utvecklats för ägare av gatubelysning, kommuner, städer och företag samt entreprenörer som ansvarar för underhåll och service av belysningen.

Väg- och gatubelysning
 För att säkerställa kvaliteten förbättras centrala inspektioner, jordningsmätningar och optimerade formulär för stolpinspektioner
 • Möjliggör en central och effektiv hantering av belysningsanläggningar. 

 • Import av register och fältinventering till Autori Road lighting görs enkelt

 • Effektivisera verksamheten med direkt tillgång till felobservationer och underhållsdetaljer kopplade till objekten i fält

 • Rapportera enkelt felobservationer, skapa arbetsorder och säkerställ kvalitet med förbättrade inspektioner, jordningsmätningar och stolpinspektioner

 • Underhållsrundors rutt och längd sparas i tjänsten

 • För att säkerställa kvaliteten förbättras centrala inspektioner, jordningsmätningar och optimerade formulär för stolpinspektioner. 

 • Genom funktionen för samlad insamling av underhållsrundor kan rutten och längden på dessa lätt sparas i tjänsten.

Varför Autori Field Tools?

Med hjälp av realtidsdata hjälper Autori Field Tools entreprenörer, myndigheter och konsulter att få en bättre förståelse för vägar, gator och andra tillgångsinformation. Detta möjliggör förhindrande av felaktiga tolkningar och skapande av mervärde för underhåll av infrastruktur och tillgångshantering.

Road-street300px
Vill du visualisera infrastrukturföremål på distans och planera underhållsåtgärder

Är du redo att ta action?

Det här är för alla som:

 • Behöver smarta lösningar för realtidsöversikt över vägar och gator underhåll

 • Vill visualisera infrastrukturföremål på distans och planera underhållsåtgärder

 • Vill administrera och dra nytta av 360 och 2D-bilder

Om du är interessad, du kan kontakta oss.