Underhåll av vägar och gator

Effektiva verktyg för underhåll till både myndigheter och tjänsteleverantörer, entreprenörer och konsulter.

Autori erbjuder effektiva och unika omfattande tjänster för underhåll av vägar och gator.

För effektivt underhåll av vägar och gator

Autori erbjuder effektiva och unika omfattande tjänster för underhåll av vägar och gator.

Autoris branschspecifika informations- och datatjänster ger de nödvändiga funktionerna för vägunderhållsaktörer att hantera vägar, egendom och skick, planera åtgärder, styra arbetsprocessen, övervaka underhållet och rapportera utförandet.

Autori har utnyttjat sin omfattande erfarenhet för att täcka alla aktiviteter som rör underhåll av vägar och gator. De har utvecklat en tjänst för områdesentreprenörer som omfattar datainsamling, styrning och övervakning av arbeten samt rapportering vid grundläggande underhållsprojekt.

Dessutom har de utformat och utvecklat en egen tjänst för beläggningsentreprenörer som omfattar beläggning och reparation av vägar, gator och privata objekt. Det finns även en särskild tjänst för vägmärkning, som underlättar planering, hantering, arbetsledning och övervakning av vägmärkningar.

Beläggnings- och lagningskontrakt

Autori Pavement är utvecklad för beläggningsentreprenörer för beläggnings- och reparationserbjudanden för vägar, gator och privata projekt. Med hjälp av Autori Pavement kan entreprenören effektivisera sina uppdrag och få en bättre överblick över olika projekt. Genom en mångsidig kartvy kan arbetsledningen effektivare styra sina egna arbetsgrupper.

Autori Pavement underlättar planeringen av beläggnings- och reparationsåtgärder med funktioner som är speciellt utformade för dessa behov. Arbetet på fältet blir mer effektivt när all relevant information om projektet alltid finns tillgänglig omedelbart ute på fältet. Genom kartvyn kan till exempel gränser för uppdrag, beläggnings- och reparationsmetoder, samt information om avlopp och rör väljas som extra information och väderförhållanden samt väderkamerabilder kan ses på kartan med en knapptryckning.

Dessutom blir verksamheten mer effektiv och projektets överblick förbättras när genomförda åtgärder, använda massor, rapporter, arbetsdagböcker med mera registreras enligt arbetsuppgift och projekt med hjälp av optimerade funktioner direkt ute på fältet. Med Autori kommunikationsfunktion, Harja-integration och realtidsdatautbyte förbättras övervakning, uppföljning och rapportering av arbetsledningen betydligt samtidigt som arbetsmöjligheten förbättras.

I kommunernas reparationsuppdrag kan beställaren dessutom själv planera reparationsobjekt och åtgärder, göra beställningar baserat på planer och följa upp framsteg i beställda arbeten i realtid.

Autori Pavement är utvecklad för beläggningsentreprenörer för beläggnings- och reparationserbjudanden för vägar, gator och privata projekt.
Utvecklingen av Autori Tiemerkintä-produkten har dra nytta av Autori's långvariga erfarenhet av behoven för planering, hantering, arbetsstyrning och övervakning av vägmarkeringar.

Tidsnoteringskontrakt

Användarna av Autori Tiemerkintä-tjänsten är beställare som ansvarar för gatumarkeringar, arbetsledare och arbetsledning för entreprenörer samt arbetspersonal.

Utvecklingen av Autori Tiemerkintä-produkten har dra nytta av Autori's långvariga erfarenhet av behoven för planering, hantering, arbetsstyrning och övervakning av vägmarkeringar. Produkten har utvecklats för att möta kommunernas och entreprenörernas behov och används i många kommunala entreprenader för att tydliggöra verksamheten och få en aktuell situationbild samt för att underhålla en register över småmarkeringar.

Väg- och gatubelysningskontrakt

Autori Road Lighting användare är beställare som ansvarar för kommunernas eller företagens utomhusbelysningsanläggningar och deras underhåll, arbetsledare och arbetsledning för entreprenörerna och deras anställda.

Autori Utomhusbelysning har utvecklats för ägare av gatubelysning, kommuner, städer och företag samt entreprenörer som ansvarar för underhåll och service av belysningen.

Autori Utomhusbelysning möjliggör en central och effektiv hantering av belysningsanläggningar. Att importera befintligt register till Autori Utomhusbelysningstjänsten och/eller inventera belysningsanläggningar i fält är enkelt och smidigt. Verksamheten effektiviseras när felobservationer och detaljerad information om underhållsåtgärder är kopplade till objekten och alltid lätt tillgängliga i fält. Att rapportera felobservationer och skapa arbetsorder baserat på dem på teamnivå är enkelt. För att säkerställa kvaliteten förbättras centrala inspektioner, jordningsmätningar och optimerade formulär för stolpinspektioner. Genom funktionen för samlad insamling av underhållsrundor kan rutten och längden på dessa enkelt sparas i tjänsten.

För att säkerställa kvaliteten förbättras centrala inspektioner, jordningsmätningar och optimerade formulär för stolpinspektioner. Genom funktionen för samlad insamling av underhållsrundor kan rutten och längden på dessa lätt sparas i tjänsten.

Autori Road Lighting användare är beställare som ansvarar för kommunernas eller företagens utomhusbelysningsanläggningar och deras underhåll, arbetsledare och arbetsledning för entreprenörerna och deras anställda.

Autori Pavement

Alla nödvändiga tjänster för väg- och gatubyggnation.

icon-daily-image-360-operations-road-maintenance-street-view-iot-electricity
Från kartan till effektiva beläggningsarbeten
Med Autori Pavement blir planeringen av beläggning och reparationer enklare med speciellt utvecklade funktioner för deras behov. Arbetet på fältet blir mer effektivt när all nödvändig information om objektet alltid finns tillgänglig direkt på plats. Genom kartvyn kan till exempel entreprenadavgränsningar, beläggningstyper, -år och -metoder samt information om brunnar och avloppsrör väljas som tilläggsinformation, och väderinformation samt vägkamerabilder kan visas på kartan med bara ett knapptryck.
Real-time status sharing on Autori platform of 360 image viewer and road maintenance and work management.
Real-tids situation information

Dessutom förbättras verksamheten och översikten över projekt när genomförda åtgärder, använda mängder, rapporter, arbetsplatsdagböcker osv. registreras enligt optimerade funktioner för arbetsuppgiften och projektet direkt på plats.

Device integrations with Autori platform of 360 image viewer and road maintenance and work management.
Tjänsten stöds av integrationer

Tack vare Autoris kommunikationsfunktion, Harja-integrationen och realtidsinformationens delning, kommer arbetsledningen och dess uppföljning och rapportering att effektiviseras betydligt samtidigt som arbetsglädjen förbättras.

Autori Road Marking

Gator och vägmärkesentreprenader.

Building Office Environment describing Autori platform of 360 image viewer and road maintenance and work management.
För alla gatmarkering behov
Produkten har utvecklats för att möta kommunernas och entreprenörernas behov och används i många kommunala projekt för att öka tydligheten i verksamheten och få en uppdaterad översikt av situationen samt för att upprätthålla en register över små markeringar.
Device integrations with Autori platform of 360 image viewer and road maintenance and work management.
Tjänsten stöds av integrationer

Autori Field Tools erbjuder en REST API-gränssnitt som möjliggör integration med externa IT-system.

icon-image-360-projects-road-maintenance-street-view-iot-electricity
Täcker hela arbetsflödet

I utvecklingen av Autorin Tiemerkintä-produkten har Autorin dra nytta av sin långvariga erfarenhet inom planering av vägmarkeringar, hantering av projekt, arbetsstyrning och övervakningsbehov.

 

Varför Autorin Field Tools?

Med hjälp av realtidsdata hjälper Autori Field Tools entreprenörer, myndigheter och konsulter att få en bättre förståelse för vägar, gator och andra tillgångsinformation. Detta möjliggör förhindrande av felaktiga tolkningar och skapande av mervärde för underhåll av infrastruktur och tillgångshantering.

Road-street300px

Tjänster för utmaningar inom tillgångshantering

Autori-plattformen förbättrar hanteringen av tillgångar. Autori hjälper till att visualisera din infrastruktur på skärmen, vilket möjliggör kvalitetssäkring, inventering och arbetsflödeshantering.

Vill visualisera infrastrukturföremål på distans och planera underhållsåtgärder

Är du redo att ta action?

Det här är för alla som:

  • Behöver smarta lösningar för realtidsöversikt över vägar och gator underhåll
  • Vill visualisera infrastrukturföremål på distans och planera underhållsåtgärder
  • Vill administrera och dra nytta av 360 och 2D-bilder

Om du är interessad, boka en gratis demopresentation >>>