By Autori on joulukuuta 19, 2023

Alueen kuvaaminen kunnossapito- tai hoitourakan alussa kannattaa!

Alueen kuvaaminen kunnossapito- tai hoitourakan alussa kannattaa!
2:28
Kuvadatan kerääminen teiden kunnossapidon urakoiden alussa

Oletko koskaan harkinnut urakka-alueen kuvaamista ennen töiden aloittamista? Entä olisivatko ennen ja jälkeen -kuvat hyödyllisiä, jos ne olisi dokumentoitu ja saatavilla tarvittaessa?

Näiden lisäksi listasimme muutamia tärkeimpiä syitä, joiden vuoksi kuvadatan kerääminen tienhoitourakan varhaisessa vaiheessa on perusteltua:

1. Perustietojen dokumentointi: Alkukuvatiedot tarjoavat perustiedot teiden kunnosta sopimuksen alkaessa. Näitä tietoja voidaan käyttää vertailukohtana arvioitaessa tien kunnon muutoksia ajan mittaan.

2. Toimintojen priorisointi: Se auttaa suunnittelemaan kunnossapitotoimia tehokkaasti. Tietäen teiden nykyisen tilan urakoitsija voi priorisoida, mitkä alueet vaativat välitöntä huomiota ja mitkä voidaan ajoittaa myöhemmäksi.

3. Budjetin jakaminen: Se auttaa arvioimaan ylläpitokustannuksia ja auttaa siten budjetin jakamisessa. Tarkat ja laadukkaat kuvat voivat auttaa tunnistamaan tievahinkojen vakavuuden, jonka perusteella voidaan arvioida tarvittavat resurssit ja kustannukset.

4. Edistymisen seuranta: Sen avulla voidaan seurata huoltotöiden edistymistä. Ennen ja jälkeen -kuvia vertailemalla urakoitsija voi arvioida kunnossapitotyön laatua ja tehokkuutta.

5. Riitojen ratkaiseminen: Mikäli laadusta tai muusta teiden kunnosta syntyy kiistaa, alkuperäiset kuvatiedot voivat toimia todisteena teiden kunnosta sopimuksen alussa. Yksi kuva voi säästää huomattavan summan mahdollisten riitojen välttämiseksi.

Lyhyesti sanottuna kuvadata auttaa urakoitsijaa hallitsemaan tien kunnossapito- ja hoitosopimusta tehokkaasti tarjoamalla tärkeää tietoa suunnittelua, budjetointia, seurantaa ja mahdollisia riitatilanteita varten. Sillä voidaan varmistaa läpinäkyvyys urakoitsijan ja tilaajan välillä sekä auttaa laadukkaan palvelun toimittamisessa.

Kuvamateriaalin saatavuus luo läpinäkyvyyttä ja luottamusta urakoitsijan ja tilaajan välille. Ne toimivat visuaalisena todisteena urakan lähtökohdista ja molemmat osapuolet voivat seurata ja arvioida tehtyä työtä koko sopimuksen keston ajan. Tämä lähestymistapa ei ainoastaan tehosta projektin suorittamista vaan myös varmistaa korkealaatuisten kunnossapitopalvelujen tarjonnan. Kuvat antavat täyden käsityksen tieomaisuuden tilasta ja siitä, miten kunnossapitotyöt on suoritettu. Kunnossapidon alku ja loppu voidaan helposti raportoida kuvilla. Inventointityö ja liikennejärjestelyt suurissa tie- ja kunnossapitoprojekteissa on myös helppo valvoa kuvien avulla.

Kerätyn ja analysoitun kuvadatan avulla ei ainoastaan paranneta kunnossapitoprosessia vaan myös tarjottujen palvelujen kokonaislaatua. Urakoitsijat saavat tarvittavat työkalut ja tiedot nykyaikaisten  kunnossapitourakoiden hankkimiseen ja laadukkaat lopputulokset näkyvät tilaajaosapuolten ja loppukäyttäjien tyytyväisyydessä.


Autori tarjoaa helppokäyttöiset ja tehokkaat työkalut kuvatietojen keräämiseen sopimusalueelta. Meillä on syvällinen ja käytännönläheinen tietotaito kuvanottoprosessista. Meillä on kokemusta parhaista käytännöistä kuvausvaiheessa, mutta tarjoamme myös tehokkaita työkaluja kuvien käsittelyyn, jotta ne ovat valmiina käytettäväksi Autori Vistassa. Autori Vista on luultavasti markkinoiden visuaalisin ja helppokäyttöisin kuvankatseluohjelma, jonka avulla voit hallita ja löytää kuvat sekunneissa aina tarvittaessa.

 

Yksi kuva voi säästää satoja tuhansia!

 

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa

 

Published by Autori joulukuuta 19, 2023